Víte to?

Hlavní město se v třídění odpadů drží nad republikovým průměrem

26. 7. 2015 kontejnery odpad tříděný 004

Třídění odpadů v Hlavním městě Praze je na vysoké úrovni. V roce 2014 vytřídil každý obyvatel přes 41 kg papírů, plastů, skla a nápojových kartonů, což je o téměř kilogram více, než je celorepublikový průměr. A u toho pozitivní výsledky nekončí. V třídění nápojových kartonů si Praha ve srovnání s ostatními kraji drží prvenství.

Ze statistik třídění odpadů vyplývá, že na jednoho obyvatele připadlo v uplynulém roce více než 18 kilogramů vytříděného papíru, více než 9 kilogramů plastů, přes 12 kilogramů skla a 0,7 kilogramu nápojových kartonů.

Jana Plamínková

Jana Plamínková

„Třídění odpadů se stalo přirozenou součástí životního stylu obyvatel Prahy. Ve spolupráci s městskými částmi Magistrát hlavního města Prahy podle možností rozšiřuje sběrnou síť. V současnosti se počet nádob pro třídění odpadů pohybuje kolem 11 490 kusů.  Díky tomu slouží jedno průměrné kontejnerové hnízdo pro 141 obyvatel, přičemž se město snaží některé oblasti s vysokou výkonností obsloužit vyšší frekvencí svozu, “ říká radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

kontejnery odpad tříděný 005Množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na osobu a rok je v Praze v součtu vyšší, než je celorepublikový průměr. Nadprůměrně se v Praze třídí zejména barevné i bílé sklo a nápojové kartony. Celková výtěžnost se za posledních 10 let v Praze zdvojnásobila.

Zdroj: MHMP