Aktuálně

Jak bude vypadat Novoroční ohňostroj 2016

31. 12. 2015 Obraz IV. - Taneční Múza - Slovanské tance_1

Již v pátek 1. ledna 2016 přesně v 18:00 hodin začne nad Prahou velkolepý ohňostroj na přivítání nového roku. Letos bude poprvé odpalován z vrchu Vítkova a ponese název Inspirace. Podle zadání magistrátu a choreografa ohňostroje bude trvat 616 vteřin a bude složen z několika obrazů, kterým bude předcházet zajímavý prolog.

Premiérou v ČR bude například zatím neuskutečněné postupné vystřelování číslic data nadcházejícího roku. Vzhledem k tomu, že osa efektů bude rovnoběžná s osou Vítkova, tak správně čitelné budou čísla ve směru od žižkovského televizního vysílače. „Zbylé“ efekty ale budou nádherně vidět i od Karlína a vzdálenějších lokací, neboť pyrotechnika na nebi bude tvořit sférické obrazce, dobře viditelné ze všech směrů.

Ač jsme lámali duchovního tvůrce scénáře ohňostroje pomalu na kole, tak se nám přesto nepovedlo získat „soutěžní“ video s tím, jak to bude celé vypadat. Nezbývá tedy, než se zajít na ohňostroj podívat na vlastní oči, byť bude přenášen i na některých televizních programech. Samotnou atmosféru totiž nedokáže nahradit žádný přenos.

Ohněstrůjce Martin Peter

Ohněstrůjce Martin Peter

Ohňostroj představí v rámci spojující linky Inspirace v šesti obrazech devět sesterských bohyní – Múz, neboť právě Múzy podle mytologie vyvolávají v lidech různé druhy inspirací. Jednotlivé obrazy ohňostroje se nazývají podle jmen Múz a jsou charakterově přiřazeny k poctě velikána, jehož výročí na nadcházející rok připadá.
„Celým ohňostrojem je provázána symbolika šestek – začíná v šest hodin večer, potrvá 616 vteřin, což je něco přes deset minut, vyjeví šest obrazů a připomene významné osobnosti, které mají v roce 2016 jubileum. Půjde například o Karla IV., Tycho Brahe nebo Karla Hynka Máchu. S ohledem na jednotlivé velikány je i vybrán hudební doprovod, který dokreslí celkovou atmosféru. Celkem bude odpáleno 6293 ran, což je 73% navýšení oproti ohňostroji v roce 2015,“ říká „pachatel“ scénáře Martin Peter z firmy MAKALU Fireworks, které za celým novoročním ohňostrojem stojí.

A co se dá o Novoročním ohňostroji prozradit již nyní?

Umístění efektů v areálu Vítkovského památníku bude provedeno tak, aby co nejlépe využilo výškového umístění lokace a její dobré viditelnosti z centra Prahy. Z prostorových důvodů a důvodu viditelnosti ohňostroje bude při odpalu kladen důraz na větší počet odpalů výškových efektů na úkor efektů nízkých. Letos do oblak zamíří cca 2,4 tuny munice a největší efekty bdou mít kalibr 200 mm a dokáží vytvořit kuloplochu s průměrem až 200 metrů.

dod_inf 5Odpaliště bude rozděleno do tří zón. První zóna je určena menším efektům a kalibrům do ráže 75 mm a je rozdělena do pěti pozic vzdálených od sebe 9 m na odpališti o délce 36 m. Druhá zóna je složena ze třech pozic s rozestupem 18 m a celkovou délkou 36 m pro kalibry od 75 mm po 200 mm. Třetí zóna je složená ze dvou vysokozdvižných zařízení pro možnost střelby ohňostroje moderním a dynamickým způsobem.

Vlastní scénář

Před vlastním odpalem ohňostroje bude postupně odpáleno z bezpečnostních důvodů pět signálních ran v intervalu po jedné minutě (5, 4, 3, 2 a 1 minuta před vlastním odpalem). Před zahájením novoroční show si od toho autoři slibují zejména vyplašení ptactva z okolí odpaliště a upoutání pozornosti diváků.
Prolog – Délka trvání: 39 s (32 sekund s pyrotechnickými efekty) Hudební doprovod: Mluvené slovo – Maria Petrová. Podkres mluveného slova: Two steps from hell – Birth of hero (klidná část). – Pro lepší pochopení konceptu pyromuzikálu i diváky bez předchozí znalosti tohoto scénáře, započne ohňostroj krátkým slovním úvodem, který stručně shrnuje jeho příběh. V tomto mluveném projevu budou zapáleny svíce v barvách prvního obrazu, do kterého Prolog plynule přejde. Svíce mají za úkol zvýšit napětí před započnutím vlastního odpalu a nasvítit Vítkovský památník, který se vynoří z úplné tmy.
Vyvrcholením celého mluveného projevu je postupný výstřel 60 m vysokých číslic „2016“, jež uvítají diváky v novém roce 2016.
Obraz I. - Historická Múza - Karel IV._1Obraz I.: Kleió – Historická – Délka trvání: 84 s – Hudební doprovod: Two steps from hell – Birth of hero.
Před sedmy sty lety Múza historie v kolébce navštívila dědice českého trůnu Karla IV. a naplnila ho schopností zapsat se do historie českého národa jako otec vlasti. První obraz oslavuje činy a odkaz krále českého a císaře Svaté říše římské v barvách jeho erbu slavnostním provedením v doprovodu epické skladby.
Obraz II.: Úrania -Nebešťanka – Délka trvání: 106 s – Hudební doprovod: Aneta Langerová – Letím ke hvězdám.
Je to již 470 let od chvíle, kdy světlo světa spatřil nejpřesnější astrolog na dvoře Rudolfa II. Tyge Ottesen Brahe. Umění přesného pozorování noční oblohy dozajista věnované Múzou hvězdářství přispělo k astronomickým objevům potvrzeným až 80 let po objevení dalekohledu. V druhém obrazu navštívíme myšlenky a uzříme způsob, jakým Tycho de Brahe viděl nebe nad noční rudolfínskou Prahou.
Obraz II. Múza Nebešťanka - Tycho de Brahe_1Obraz III.: Erató a Melpomené -Láskyplná a Tragická – Délka trvání: 99 s – Hudební doprovod: Zvuková stopa z filmu Máj; Support Lesbiens – Máj .
Snad osud svedl lásku a tragédii do společných cest života aby inspirovaly před 180 lety ke vzniku jedné z nejvydávanějších českých knih. Literární dílo Karla Hynka Máchy, Máj, zpodobní třetí obraz v barvě nachu a růže se smyslností a procítěním k uctění památky jednoho z nejuznávanějších rodáků Malé Strany.
Obraz IV: Terpsichoré – Tančící – Délka trvání: 62 s – Hudební doprovod: Antonín Dvořák – Slovanské tance (op. 72) – č. 7 .
Veselá Múza tančící v kruhu někdy políbila více či méně téměř každého, ovšem čas od času takový polibek rozvine v lidské mysli harmonii tónů a dá vzniknout nezapomenutelné symfonii. Čtvrtý obraz, věnovaný Slovanským tancům Antonína Dvořáka, jejichž druhý díl slaví 130 let svého vzniku, podpoří divoký rej vířivých a barevných efektů v různorodých tanečních kreacích.
Obraz VI. - Hrdinská Múza - Finále_1Obraz V: Euterpé a Polyhymnia – Obveselující a Mnohozpěvná – Délka trvání: 115 s – Hudební doprovod: Karel Gott a Lucie Bílá – Krása.
Zlatý hlas a chuť jeho kouzlem obveselovat provází lidstvo od počátku věků. Obveselující mnohozpěv zazní v podání dvou současných českých pěveckých velikánů. Pátý obraz představí střelbu ohňostroje ve zlatých, modrých, červených a blikavých variacích barevně rozlišujících každý hlas.
Obraz VI: Kalliopé – Hrdinská – Délka trvání: 118 s – Hudební doprovod: Future World – Dream chasers.
Hlavní Múza, která je Múzou hrdinských eposů uzavře v šestém, finálovém, obraze celý příběh ohňostroje. Její inspirace je věnovaná všem lidem, jež neváhali nalézt odvahu v srdci a i v těžkých chvílích se neotočit k blahu českého národa zády.

Jak poslouchat hudební doprovod a kam se nesmí?

Slovo i hudební doprovod bude šířen stanicí radia Kiss 98, Českého rozhlasu Regina DAB Praha a bude jej možné naladit i na webu rozhlasové stanice www.regina.rozhlas.cz .
Už během příprav ohňostroje (od 7.00 hodin 31. prosince) bude zakázaný vstup do odpaliště a jeho okolí, neprůjezdná bude ulice Pražačka, uzávěra vrchu Vítkova bude platit 1. ledna od 14.00 hodin, pořadatel zajistí dohled bezpečnostní agentury. Bude posílen počet strážníků a policistů, a to i na vytipovaných místech, ze kterých bude možné ohňostroj sledovat. Dopravní podnik hl. m. Prahy cca od 17. hodiny až do cca 19. hodiny zkrátí intervaly všech linek metra.

Něco málo o novoročních ohňostrojích

1. 1. 2012 – Společnost Ohňostroje Minergis, která byla pro uspořádání ohňostroje vybrána, připravila patnáctiminutovou show, v níž se objevily jednak barvy a symbolika Prahy – název byl „Praha matka měst“ – a také květinové motivy, vějíře, světelné křižovatky, třpytky, hvězdy a další pyrotechnické efekty. Celkem bylo odpáleno více než 4 tisíce převážně světelných efektů. Odpálen byl též z pontonu na řece Vltavě. Cena bez DPH byla 1,5 milionu korun.
1. 1. 2013 – Světelná show s hudebním doprovodem nazvaná „Praha pulzující“ odpalována z pontonu na Vltavě mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem. Trvala přibližně 10 minut a na základě výběrového řízení ji pro Prahu zajistila společnost Ohňostroje Krupička, s.r.o. Ohňostroj měl dvě části (400 sekund s počtem minimálně 2100 efektů s použitím hudebního motivu Equinoxe, druhá část ohňostroje měla 220 sekund s 1300 efekty a hudebním doprovodem Vltava Remix). Cena bez DPH byla 970 tisíc korun.
1. 1. 2014 – Ohňostroj realizovala firma Flash Barrandov – Speciální efekty, jeho název byl „Zlatá Praha“ a celkem k nebi zamířilo z Letné od Metronomu na 10 315 efektů– hlavně kulové a cylindrické pumy, římské svíce, kompaktní baterie, one shot a různé další speciální efekty. Cena bez DPD byla 890 tisíc korun. Ohňostroj byl nově odpalován z Letné.
1. 1. 2015 – Pražský novoroční ohňostroj s názvem „Stroj času“ byl rozdělen do pěti obrazů a trval přesně 10 minut a 15 vteřin. Odpálen byl z Letenské pláně a vyšel na zhruba milion korun bez DPH. Pyrotechnickou show realizovala firma Ohňostroje Krupička.

Praha se novoročním ohňostrojem odlišuje od většiny metropolí, které jej odpalují o půlnoci 31. prosince. Vyšla totiž na základě ankety vstříc rodinám s dětmi a starším spoluobčanům, kterým 18. hodina prvního lednového dne vyhovuje více.

Celý ohňostroj byl komponován i s doprovodným zvukem, který na frekvenci 96,2 FM vysílalo rádio Regina. Mnoho přítomných si se sluchátky na uších pochvalovalo, že efekty a zvuk docela seděly a měli o to větší zážitek z celého ohňostroje.