Lampárna

Kampaň „Ulice není moje volba…“ úspěšně pokračuje

5. 11. 2016 ulice-neni-moje-volba-bezdomovci-koncert-004

Na redakci se obrátila čtenářka s dotazem, jak vlastně pokračuje akce na podporu bezdomovců. Chtěla se sice zajít podívat ve středu na koncert na Karlovo náměstí a přinést nějaké staré oblečení, ale nestihla to…

Jak jsme zjistili od realizátora akce, kterým je Centrum sociálních služeb Praha, tak zhruba dvouhodinový koncert i přes „psí“ počasí úspěšně proběhl. Kromě hudebního vystoupení se návštěvníci mohli seznámit i s částí připravované putovní výstavy o životě lidí bez domova a také přispět do sbírky oblečení.

ulice-neni-moje-volba-bezdomovci-koncert-006Koncert na Karlově náměstí se uskutečnil v rámci celopražské kampaně s názvem „Ulice není moje volba …“, která je plánovaná na tři měsíce. Jako tvář kampaně během něj vystoupil Bohuš Matuš a Bohuš Matuš Band, dále Petr Novák a Agnes, Heidi Janků a Jiří Helekal. Koncert měl upozornit Pražany a návštěvníky metropole na problematiku bezdomovectví, a to zejména z pohledu solidárnosti, tolerance a porozumění.

„Naším záměrem je přiblížit široké veřejnosti osudy lidí, kteří se nedostali na ulici vždy vlastní vinou a tuto cestu si dobrovolně nezvolili za svůj životní styl. Na základě těchto složitých životních příběhů přimět širokou veřejnost k zamyšlení a třeba i přehodnocení svých negativních postojů k těmto lidem,“ řekl radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek, který převzal nad koncertem záštitu.

ulice-neni-moje-volba-bezdomovci-koncert-005Součástí koncertu, který pořádal realizátor celé kampaně – Centrum sociálních služeb Praha – společně s hl. m. Prahou – byla i sbírka oblečení pro lidi bez domova. „Vybrané oblečení bude posléze distribuováno terénními pracovníky CSSP či využito pro klienty jednotlivých služeb pro osoby bez přístřeší například v noclehárnách, azylových domech apod.,“ upřesnil ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. Záštitu nad koncertem převzala také starostka MČ Praha 2 Jana Černochová.

Kampaň je záměrně koncipována na podzimní a zimní období z důvodu zvýšeného vnímání problematiky bezdomovectví vzhledem k navýšení potřeb pomoci osobám bez přístřeší v době nepříznivých klimatických podmínek. Veřejnosti bude v rámci kampaně představena také pojízdná výstava autentických fotografií zachycující příběhy lidí bez domova, upozornit na tuto problematiku by měl také filmový dokument. Vydána bude i publikace s příběhy a fotografiemi osob bez přístřeší a tematický newsletter Centra sociálních služeb Praha „Jak se žije v azylových domech.“

Zdroj: CSS Praha a MHMP

ulice-neni-moje-volba-bezdomovci-koncert-002