Aktuálně

Metropole plánuje letos do MHD napumpovat skoro 7 miliard korun

27. 1. 2017 DSC03356

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) letos plánuje investovat do hromadné dopravy celkem 6,6 miliardy korun. Mezi investiční priority roku 2017 patří modernizace bezpečnostních technologií v metru, dodávky tramvají 15T, rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, intenzivní příprava nových tramvajových tratí a výstavby bezbariérových přístupů do metra.

Martin Gillar

Martin Gillar

Informoval o tom DPP na dnešní tiskové konferenci s tím, že se bude jednat o 305 probíhajících a 176 nově zahajovaných investičních akcí. „Představenstvo DPP na základě  jasné strategie firmy schválilo kvalitní a ambiciózní investiční plán, díky tomu bude možné zaměřit se v letošním roce na řadu důležitých akcí, které přinesou další zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. V budoucnu navíc musí tyto investice díky modernizaci generovat provozní úspory,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPP. Martin Gillar.

Petr Dolínek

Petr Dolínek

19_Nove_Dvory_05

„Dopravní i ekologická situace v Praze jednoznačně ukazuje důležitost rozvoje městské hromadné dopravy. Chceme, aby lidé co nejčastěji dali MHD přednost před jízdou autem. K tomu jim ale logicky musíme vytvořit co nejlepší podmínky. Investice jsou proto nezbytné. Zároveň bych si přál, abychom nacházeli a uplatňovali co nejvíce chytrých řešení. Pražská MHD by měla být výkladní skříní chytrého a moderního města,“ navázal na něj náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD).

17_NemoKrc_vestibul_1211_r09_00001Metro

Na výkup pozemků pro metro D je přichystáno okolo 800 milionů korun. Jde zhruba o 718 pozemků, z nichž ale některé nesouvisejí přímo s metrem, ale rozvojem města v daném místě. Zástupci DPP nicméně uvedli, že z prvního uvedeného čísla jen 122 pozemků (v držení desítek vlastníků) je bezprostředně nutných pro stavbu metra D. Jednání se nyní soustřeďují na sedm klíčových majitelů a hledá se společný postup, který bude výhodný jak pro město, tak i pro vlastníky.

Situace je si tak v něčem podobná s rekonstrukcí stanice metra Českomoravská na lince B, kde by některé práce mohly začít v roce 2017, ale bude je provádět především soukromý subjekt. Metropole se tak na budoucím metru D chce zcela pochopitelně vyhnout kritizovaným případům, kdy po výstupu z metra se cestující ocitnou na místě, kde „lišky dávají dobrou noc“. Integrováním výstupů z metra do nové zástavby u stanic by, krom jiného, dopravce ušetřil i řadu nákladů, například na údržbu. Pro cestující by pak byl přínosem větší komfort a nabídka služeb.

32_NBS_int_1211_r26_00001U samotné trasy metra D – zřejmě nejvýznamnější a největší stavební investice nejbližších pěti let – probíhají výše zmíněná majetkoprávní zajištění pozemků pro výstavbu. V návaznosti na ně bude zpracována studie na alternativní fázování výstavby. Pracuje se též společně s IPR na tvorbě zadání výtvarných a architektonických soutěží. Zde je potřeba si uvědomit, že při nakládání s veřejnými prostředky musí město jít cestou „řádného hospodáře“ a nemůže zaplatit všechno, co se dá nakreslit či vymyslet (slušně řečeno – pozn. red.). V neposlední řadě se řeší i legislativa bezobslužného provozu metra, tedy souprav bez řidiče. Zde se hledají a posuzují již fungující postupy v rámci některých měst v EU.

Z hlediska provozu i nákladů je DPP a město schopno provádět ročně zpravidla jen dvě rekonstrukce stanic. V případě probíhající rekonstrukce stanice Jinonice na lince B se provádí odstranění masivních průsaků, modernizace technologií a splnění požárních požadavků. Zahájení akce proběhlo 1. 11. 2016. Od 7. 1. 2017 do 7. 8. 2017 je stanice vyloučena z provozu, následně budou probíhat dokončovací práce do zhruba listopadu 2017. Celkové náklady se předpokládají ve výši 145 milionů korun bez DPH. Souběžně se připravuje zahájení rekonstrukcí stanic metra Skalka, Dejvická a Muzeum/A.

c roztyly bezbariérové výtah 001Stranou nezůstává ani zlepšování bezbariérovosti metra. Letos se začne se stanicemi Palmovka, Karlovo náměstí a Opatov. V přípravě jsou pak stanice metra Jiřího z Poděbrad a Flora na lince A. Díky novým technologiím se pak dále studijně prověřují i další stanice. Na nedávno otevřeném úseku linky A se pak počítá i s tím, že by byl u nechvalně proslulé stanice Veleslavín doplněn zapomenutý eskalátor pro cestující mířící z vestibulu na autobus k letišti. Nebude prý sice tak široký, jak je běžné, ale lepší něco, než nosiči…

Zhruba 650 milionů korun půjde v roce 2017 také na bezpečnostní technologie do metra. Jde o akce s různým stavem rozpracovanosti jak po linkách, tak i po stanicích. Namátkou lze jmenovat vlakový zabezpečovač na trase B, protichemický varovný systém, kamerový systém, elektronickou zabezpečovací signalizaci, evakuační rozhlas, protipožární signalizace a některé další. Zde cestující jistě potěší i informace, že mimo rámec financování od DPP se zřejmě spustí pilotní ověřovací projekt na přivedení signálu operátorů i do tunelů. Měl by se týkat linky C v úseku od Muzea po Roztyly.

20 v BadenihoTramvaje

U nákupu tramvají T15 z celkového počtu 250 kusů zbývá dodat v období 2017 – 2018 již jen 54 souprav. Dopravní podnik se tak těší na malou oslavu, kdy do metropole zanedlouho dorazí „dvoustovka“.

V přípravě nových tramvajových tratí jde městu o to, aby dosáhlo na možné evropské dotace. Nejbližším horizontem pro zprovoznění je proto rok 2020. Intenzivně se proto připravují tři nové trati. Jde o tyto tramvajové trati (TT): TT Barrandov – Holyně – Slivenec, TT Modřany – Libuš a TT Divoká Šárka – Dědinská.

Hovořilo se i o tramvajových vozovnách. Zde město řeší otázku, jak do budoucna postupovat. Zda investovat do případného rozšiřování a modernizace či se vydat cestou stavby nových. Některé ze stávajících se totiž postupně ocitly ve „vnitřním městě“ se všemi negativními důsledky, kde dominuje především hluk. Zároveň na ně mají zálusk developeři, kteří za atraktivní lokality nabízejí výstavbu nových vozoven za pozemky stávajících. V této souvislosti padla zmínka o Hloubětínu, Strašnicích, Žižkovu a již zaniklé Orionce, kde by DPP rád viděl třeba rozšíření muzea MHD. Jak ale zdůraznili představitelé města i DPP, je vše na počátku diskuse a nic není rozhodnuto.

Dopravní podnik nasadil elektrobus SOR do bìžného provozuAutobusy

DPP obsluhuje 142 autobusových linek pomocí 1179 vozů. I zde probíhá postupná obměna vozidel, které mají průměrné stáří okolo devíti let. Město by rádo stáří vozového parku dostalo na zhruba 7,5 roku. Nové autobusy totiž splňují výrazně lépe emisní limity, než starší vozy. S přechodem na CNG se proto u autobusů v blízkém horizontu příliš nepočítá. Po dokončení čističky na Císařském ostrově sice nastane otázka, kam s produkovaným plynem, ale zřejmě nepůjde o zdroj, který by metropoli v tomto ohledu nějak výrazně pomohl.
Zajímavější je další rozvoj elektrobusů. Dalším krokem po postupném ověřovacím provozu různých elektrobusů na některých spojích linek 292, 188, 163 či 213v posledních letech bude nově nasazení 14 vozů na lince 207 od Florence na Ohradu.