Lampárna

Praha 1 nechce se změnami v dopravě v souvislosti s otevřením Blanky příliš spěchat, ale ani otálet

29. 7. 2015 DSC00474

Na naši redakci se obracejí čtenáři s dotazy, jak se promítne otevření Tunelového komplexu Blanka do dopravy na Praze 1. Zda se hned pro průjezd uzavře Malá Strana či protilehlé Smetanovo nábřeží, nebo obé. Jak se nám podařilo zjistit, tak v žádném případě ještě není rozhodnuto, jak velké změny zprovoznění Blanky centrální městské části přinese a kdy nastanou.

Richard Bureš

Richard Bureš

Jak nám vysvětlil místostarosta Prahy 1 Richard Bureš (ODS), tak není dobře možné, aby se pro některé líbivým opatřením od zeleného stolu okamžitě „zakázal tranzit okolo Vltavy“. „Tomu by možná tleskali někteří obyvatelé Malé Strany a Starého Města, ale problém by se jen přelil na jiné městské části. Praha je jedno město a dopravu musejí řešit městské části s magistrátem společně,“ říká místostarosta a dodává: „V souvislosti s otevřením Tunelového komplexu Blanka je Praha 1 ve shodě s většinou dalších městských částí a zaujala již dříve stanovisko, kterým hl. m. Praze doporučila určitý postup“.

Most Legií

Most Legií

 

Podle Bureše je potřeba, aby se:
– ještě před otevřením tunelu Blanka rozšířil okruh sledovaných komunikací na ty trasy, které jsou již dnes užívány jako zkratky (mimo obvyklé tranzitní trasy), a které by po následném omezení mohly i nadále jako zkratky fungovat. Nyní se totiž sledují pouze trasy hlavní
po otevření tunelového komplexu Blanka přistoupilo v prvé řadě k celkovému vyhodnocení nově vzniklé dopravní situace. Teprve až v momentě, kdy budou zřejmé konkrétní reálné důsledky existence nových dopravních cest, bude možné přistoupit k návrhům dopravních omezení v místech, která takovou situaci zvládnou a budou na ni patřičně připravena

Křížovnická

Křížovnická

– provedla celková sumarizace návrhů změn jednotlivých městských částí, a to v přímém souladu s porovnáním provedených měření a odhadu dopadů případných dopravních omezení. Veškeré změny je pak nutné vzájemně porovnat a sladit, aby případně prováděná dopravní omezení v jedné městské části přímo nezhoršovala dopravní situaci v druhé městské části
– neprováděla případná dopravní omezení jen pouhým dopravním značením
, ale realizovaly se skutečné úpravy veřejného prostoru, spočívající v celkové změně vozovek, chodníků, v jejich předláždění, v zásazích do parkovacího režimu, ve výsadbě zeleně a v dalších přímo souvisejících úpravách. Uvedené změny je třeba vzájemně koordinovat, projektovat a finančně zajistit.

 

Letenská

Letenská

Karmelitská

Karmelitská

Na posledním zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 1 bylo 24. června 2015 přijato i související usnesení s názvem: Zklidnění dopravy v Praze 1 po otevření tunelu Blanka , které vzalo na vědomí stanovisko MČ Praha 1 předané náměstkovi primátorky hl. m. Prahy Petru Dolínkovi (v duchu výše uvedených doporučení a postupů), v návaznosti na úpravy dopravního řešení po otevření tunelového komplexu Blanka a uložilo Radě Městské části Praha 1, aby i nadále prosazovala v jednání s Radou hlavního města Prahy vymístění tranzitní automobilové dopravy z Malé Strany a Starého Města do tunelového komplexu Blanka v co nejkratší možné době po jeho otevření.

 

Újezd

Újezd

Zklidnit by se mohlo i okolí Újezdu

„Městská část Praha 1 v souvislosti s projekty pro rozvoj dopravy a zkvalitnění veřejného prostoru nečeká ale jen na otevření Tunelového komplexu Blanka. Tam, kde je situace dlouhodobě jasná, připravuje spolu s magistrátem další možné projekty,“ říká místostarosta Bureš a hned uvádí příklad: „Jedním z těch, který nemá přímou souvislost s tunelem Blanka je využití plánované rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vítězná a na přilehlém mostu Legií k celkové úpravě dané lokality. Již dnes je totiž možné, především při cestě ze Smíchova na Prahu 6, Prahu 7 a další v daném směru využít Strahovský tunel a vyhnout se tak cestě skrze Malou Stranu,“ vysvětluje.

Vítězná

Vítězná

V rámci rekonstrukce by mělo podle něj dojít k takovým stavebním úpravám, aby lokalitě vznikla zóna se smíšeným provozem – zklidněná komunikace – s chodníky vytaženými na úroveň tramvajové trati, a to v ulici Vítězná od ulice Zborovské a v ulici Újezd od náměstí Kinských až po ulici U Lanové dráhy.
Zavedením této zóny by tak došlo k omezení průjezdu ulicí Karmelitská pro tranzitní dopravu bez omezení průjezdu rezidentů, dopravní obsluhy a cílové dopravy směřující do takto zklidněné zóny. V rámci dané akce by došlo i k úpravě šířky jízdního pruhu na mostě Legií ve směru do centra tak, že by byl mírně zúžen chodník a tím také eliminovány každodenní problémy vedoucí k drobným nehodám a především ke zpoždění tramvají.

„Celý návrh budeme nyní samozřejmě diskutovat se zástupci Městské části Praha 5, ale na straně magistrátu, Dopravního podniku, organizace ROPID i u TSK má tento projekt podporu,“ uzavírá informace o změnách v dopravě na Praze 1 místostarosta Richard Bureš.

Smetanovo nábřeží

Smetanovo nábřeží