Lampárna

Praha pro případ tvrdé zimy připravuje pro bezdomovce stovky lůžek

5. 11. 2015 žebrák

Na naši redakci se obrátila čtenářka ze Žižkova s dotazem, zda má Praha pro případ kruté zimy dostatek noclehů v teple pro všechny bezdomovce. Otázka je to zajímavá, zodpovězení ale složitější.

Počet bezdomovců (osob bez přístřeší) v metropoli se sice sezónně mění, horní odborné odhady se ale pohybují okolo 4500 lidí, z nichž je zhruba 20 až 25% žen. Sehnat pro takovouto „armádu“ odpovídající počet lůžek, není úplně jednoduché a ne každý si chce nechat pomáhat.

Praha proto každoročně připravuje soubor zimních opatření pro osoby bez přístřeší, který se postupně aktivuje podle skutečných klimatických podmínek. Jejich cílem je zajistit pomoc každému, kdo ji potřebuje. Od 1. prosince 2015 tak dojde k rozšíření provozu nízkoprahových center a terénních programů, otevřeny budou také zimní noclehárny. Tato opatření budou zajišťována až do 31. března 2016. Praha se tak snaží pomáhat bezdomovcům, které může v zimě pobyt na ulici ohrozit na životě.

karlův most zima mráz sníh bezdomovec žebrákJako první by se měly aktivovat zimní noclehárny v Michli a na Vackově. Ty disponují dohromady až 200 lůžky. V případě krutých mrazů se ubytovací kapacita může navýšit až na 400 lůžek v noclehárnách a dalších 250 ve stanech. Na noc by se také mohla otevřít i denní centra, která by přidala dalších zhruba 600 lůžek.
Z uvedených čísel a i při započtení míst ve stálých pěti noclehárnách je jasné, že ubytování by získala asi jen polovina z „pražských“ bezdomovců. Je ale otázka, na kolik jsou čísla odhadů přesná a druhou neznámou je i zájem.
Většina nocleháren má totiž ve svých regulích zákaz kouření a alkoholu, o drogách a domácích zvířatech ani nemluvě a platí se za ně symbolických 20 až 30 korun za noc, což jejich atraktivitu u řady bezdomovců snižuje. Pravda, když opravdu mrzne, až praští, bývá nad nějakým tím „promilem“ přimhouřeno oko a poplatek lze odpustit…

Petr Dolínek

Petr Dolínek

„Jsme připraveni udělat vše proto, abychom pomohli všem, kteří pomoci chtějí. Není žádným tajemstvím, že část bezdomovců pomoc v podstatě odmítá, což je také bohužel jednou z příčin tragických situací. Všem ostatním ale pomůžeme, považuji to nejen za politickou, ale především lidskou a morální povinnost,“ sdělil náměstek primátorky Petr Dolínek.

Irena_Ropkova 3

Irena Ropková

Ten převzal gesce po nedávno odvolané radní Ireně Ropkové, která měla na starosti mimo jiné i přípravu zimních opatření. „Velký dík při přípravě pomoci lidem bez přístřeší patří Armádě spásy, Naději a Arcidiecézní charitě Praha, které ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha pomoc zajišťují,“ doplnila Ropková. Dále se na ní podílí také Městská policie a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Jaké služby poskytuje Centrum sociálních služeb Praha najdete na odkazu ZDE .

Stabilní noclehárny pro bezdomovce

Noclehárna pro lidi bez přístřeší – Loď Hermes – najdete ZDE .
Noclehárna pro lidi bez přístřeší – Dům Naděje Praha – Žižkov a Nové Město .
Noclehárna pro lidi bez přístřeší – Azylový dům sv. Terezie – Karlín .
Noclehárna pro lidi bez přístřeší – Centrum sociálních služeb B.Bureše – Holešovice .

A další sociální služby pro lidi bez přístřeší pak najdete na speciálním vyhledávači MPSV na odkazu ZDE .

Vstup na loď Hermes, které letos v létě prošla modernizací právě s ohledem na zimní období.

Vstup na loď Hermes, které letos v létě prošla modernizací právě s ohledem na zimní období.