Aktuálně

Staroměstské náměstí prokoukne, už nebudou obnoveny dvě velké restaurační předzahrádky

26. 12. 2015 Staroměstské náměstí předzahrádky likvidace 001

Samotnému srdci metropole se konečně trochu uleví. Rada hlavního města se rozhodla vypovědět dvě smlouvy na zábor Staroměstského náměstí, které se týkají provozování restauračních předzahrádek mezi ulicemi Železná a Celetná.

Vedení hlavního města si od tohoto kroku slibuje lepší kultivaci centrální části města a především pak Pražské památkové rezervace. Obě předzahrádky bývaly v provozu od počátku dubna do půlky listopadu běžného roku a každá z nich zabírala 120 metrů čtverečních. Za každou z nich pak město účtovalo nájemci částku okolo 1,4 milionu korun s možností valorizace.

Staroměstské náměstí předzahrádky likvidace 006Samotné předzahrádky ale nepřiléhaly přímo k „mateřským“ provozovnám (v domech na Staroměstském náměstí č.o. 18 a 19), ale ležely až za tzv. pojezdovým pásem směrem k pomníku Jana Husa. Podle řady obyvatel metropole i návštěvníků Prahy zde působily rušivým dojmem a výrazně opticky zmenšovaly prostor náměstí či bránily ve výhledu na okolí.

Pro úplnost je třeba konstatovat, že restaurační předzahrádky přiléhající přímo k výše uvedeným objektům nejsou předmětem omezení a budou součástí předmětu výběrového řízení po uplynutí platnosti nájemních smluv na nebytové prostory restaurací stávajících provozovatelů.

Současné smlouvy na „vystrčené“ předzahrádky byly podepsány v roce 2012 a mají tříměsíční výpovědní lhůtu i bez udání důvodu. Pokud tedy bude odbor evidence, správy a využití majetku MHMP postupovat podle usnesení rady, na jaře již zde tyto předzahrádky neuvidíme. Výpovědi by totiž měly být podány ještě do konce tohoto roku.

Staroměstské náměstí předzahrádky likvidace 002 Staroměstské náměstí předzahrádky likvidace 003 Staroměstské náměstí předzahrádky likvidace 004 Staroměstské náměstí předzahrádky likvidace 005