Aktuálně

Tento čtvrtek máte poslední možnost poznat, co vám proudí v žilách

20. 9. 2016 krevni-elementy

Již ve čtvrtek 22. září 2016 se od 10:00 do 14:00 hodin otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, kde bude třetí akcí pokračovat zářijový projekt Měsíc zdravé krve. V rámci edukační kampaně máte tak poslední možnost poznat a porozumět tomu, jak tato červená životadárná tekutina vlastně funguje, jak tělem v obdivuhodném systému koluje a co se odehrává v každé její kapce.

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze, který najdete v ulici U Nemocnice 2094/1 – u jižního okraje Karlova náměstí v Praze 2, provádí specializovanou léčbu a výzkum závažných krevních chorob. V rámci výše zmíněné akce zde lékaři seznámí příchozí s krví jako takovou i s onemocněními, s nimiž se může potýkat, a v rámci svých přednášek poskytnou prostor i pro případné dotazy.

mesic-zdrave-krve_uvn_6Příchozí si budou moci nechat udělat krevní obraz, který prozradí zdravotní stav jejich krve. Ve specializované laboratoři budou mít zájemci možnost nahlédnout na krev zpoza mikroskopu. K vidění zde bude i výběr z uměleckých děl onkologicky nemocných pacientů, protože umění pomáhá.

O systému krve

Krev je tekutinou našeho života, protéká 100 000 km krevních cest našeho těla. Přináší kyslík a živiny k orgánům a tkáním a současně odvádí oxid uhličitý. Rovněž rozvádí hormony, pracuje na naší termoregulaci a udržuje chemickou rovnováhu. Dává tělu vláčnost i pevnost, sílu i energii. Umí vehnat červeň do tváří i chlad do nohou. Jejími základními stavebními kameny jsou krevní plazma a krevní elementy. Krevní plazma představuje 55 % krve v našem těle a z 90 % ji tvoří voda. Krev je systém s jasně danou strukturou i „provozním řádem“. Stejně tak je synchronizován počet krevních elementů (červené a bílé krvinky, krevní destičky), které v oběhové soustavě nesmí chybět, ale ani přebývat. Jedině tak mohou udržovat správné tempo naší krve, tak aby tekla, jak má – ani příliš rychle, ani pomalu.

mesic-zdrave-krve_uvn_8Co během Měsíce zdravé krve předcházelo

Jako první se ve středu 14. 9. 2016 v Ústřední vojenské nemocnici uskutečnilo Dopoledne o krvi, během kterého desítky příchozích využily možnosti zdarma si nechat odborníky vyšetřit krev. Většina výsledků byla v normě, lékaři ale odhalili i jeden závažný nález. Pacient byl tak předám do specializované hematologické péče. Zájemci mimo jiné také zjistili, jakou mají krevní skupinu. Přítomní lékaři a zdravotní sestřičky informovali i o tom, co je třeba udělat, abychom mohli darovat krev či kostní dřeň.
„Velmi nás potěšil zájem veřejnosti. Dokonce jsme pro velký zájem museli rozšířit prostor pro odběry.  Podobné akce vítáme, jsou vhodnou příležitostí pro odborné informování veřejnosti, která si často neuvědomuje, co vše je s její krví spojené a že i ona může trpět nemocí,“ uved primář Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Miloš Bohoněk.

V pondělí 19. 9. 2016 se od 16.00 hodin také uskutečnila zajímavá beseda na téma Krev je život, a to v kinosále FN Motol.

pozvanka_den-otevrenych-dveri-uhkt_22_9_2016