Víte to?

Přehled plánovaných výluk v dodávce vody – 40. týden

24. 9. 2015 voda cisterna pvk veolia 103

Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy, pravidelně a s předstihem informují občany a firmy, kde se očekává v metropoli odstávka vody. Podívejte se níže na seznam lokalit, zda se to netýká právě vás, ať se můžete s předstihem na tuto situaci dobře připravit!

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností v konkrétních lokalitách přistavením cisteren s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zpoplatněná zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112.

 

voda vodovod pitná kohoutek 004Suchdol
30. 9. 2015 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Bažantní (celá ul.); Ke Kozím hřbetům (celá ul.); Pod rybníčkem 32/12, 30/14, 28/18, 19/20, 37/21, 21/22, 95/23, 20/24, 96/25, 22/26, 18/27, 486/29, 2/31; Starosuchdolská (celá ul.); U kapličky (celá ul.); z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Modřany
30. 9. 2015 od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Dolnocholupická 1683/40, 1684/42, 841/44, 709/46, 618/48, 2124/71; Hornocholupická – celá ulice (kromě č.p./č.o.: 1200/42 až 35/50 a parc. č: 525/2, 4555/5); Churnajevova (celá ul.); K Beránku 1021/8, 627/11; K lipinám (celá ul.); Ke Spofě (celá ul.); Ke Srážku 1185/8, 11/9, 798/10, 1720/11, 861/12, 968/14, 681/15, 884/16, 1410/18; Na výšině (celá ul.); Nad potůčkem 2087/1; Odbočná (celá ul.); Ploštilova (celá ul.); Pod letištěm (celá ul.); Sekorova 1103/9, 824/10, 3/11, 1962/12, 860/13, 883/14, 1084/16, 1132/18, 1146/19, 1235/21; Skalnatá (celá ul.); Spinozova 1825/7; U jizby (celá ul.); z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Záběhlice
30. 9. 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: U záběhlického zámku 150/1, 3253/1a, 3229/1f, 3228/1g, 3227/1h, 3235/1i, 50/3, 3236/3a, 233/15, OM ev.č.:300027128 (ZO ČZS); Za potokem 3301/8; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Hrdlořezy
30. 9. 2015 od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Hrdlořezská 17/14, 366/14a, 357/16, 35/27, 8/29, 21/31, 323/33, 190/37, 64/43, 63/45, 72/47, 377/51, parc.č. 156/3,6; Mezilehlá 326/1; Mezitraťová (celá ulice – mimo 137/46); Na hloubětínské vinici 353/1; Na lukách (celá ul.); Pod hloubětínskou zastávkou (celá ul.); U Schodů (celá ul.); z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Dykova 3 PVK obchodní místo 001Nejrychlejší cestou, jak získat informace o plánovaných výlukách, je služba SMS-INFO. Klienti budou zdarma dostávat aktuální informace z jimi zvolené lokality. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky ZDE, zákaznickou linku 840 111 112 (zpoplatněná linka) či v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10 (na snímku).

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody
• velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
• výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
• aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center a Call center, změny adres nebo telefonních čísel

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své hlavní činnosti společnost také zajišťuje havarijní opravy vodovodních a kanalizačních sítí, zákazníkům nabízí průzkum a měření stokové sítě, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizaci a další činnosti. PVK je členem skupiny Veolia.