Aktuálně

Botanická zahrada bude mít po pauze opět ředitele

23. 5. 2016 Botanická zahrada logo 800x600 color

Staronovým ředitelem Botanické zahrady hl. m. Prahy nedávno Rada hlavního města Prahy s účinností od 1. 6. 2016 jmenovala RNDr. Oldřicha Vacka, CSc., který Botanickou zahradu vedl už v letech 2003 až 2011.

„Pan doktor Vacek byl jednoznačně nejlepším uchazečem ve výběrovém řízení a rada ho jednohlasně jmenovala ředitelem na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců. Jeho koncepce rozvoje Botanické zahrady splňovala představy hlavního města o tom, jak by se měla tato unikátní organizace rozvíjet,“ sdělil náměstek primátorky Petr Dolínek.

V předložené koncepci dalšího rozvoje zahrady Oldřich Vacek nastínil zejména čtyři velké investiční akce s celkovou hodnotou dosahující řádu stovek milionů korun. Jedná se o dostavbu areálu Západ, výstavbu areálu Sever a výstavbu Výstavního pavilonu v areálu Jih. Čtvrtou významnou investiční akcí je zajištění dostatečného zdroje zálivkové vody, neboť v současné době se pro závlahy využívá drahá pitná voda.

Oldřich Vacek

Oldřich Vacek

Vacek ve své koncepci akcentoval i neinvestiční akce, jako je například pořádání návštěvnicky atraktivních výstav, environmentální a biologické vzdělávání formou seminářů a workshopů či další rozšíření projektu „Kořeny osobností v Botanické zahradě.“

Oldřich Vacek je významným botanikem a biologem, který byl ředitelem Botanické zahrady Praha v letech 2003 až 2011. V posledních letech působil na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedry zahradní a krajinné architektury.

Zdroj:MHMP