Zeptali jsme se

Čekáme na přeložku I/12 jak na smilování, říká klánovický starosta Karel Horníček

9. 10. 2015 klanovice  12

Pravá Praha pokračuje ve spolupráci s portálem SOKP 511 v sérii rozhovorů se starosty pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, kteří se s námi dělí o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic a související významné dopravní stavby.

Starostům pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK Dubeč) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK u Modletic napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další, již fungující část Pražského okruhu.

kopie z Karel Horníček - starosta KlánovicDnes nám na soubor otázek odpovídal starosta pražských Klánovic pan Karel Horníček (Spolu pro Klánovice – sdružení nez. kand.). Katastr této městské části má rozlohu zhruba 590 hektarů a žije zde asi 3390 obyvatel. Pan starosta zde s manželkou a dětmi trvale bydlí od roku 1998, ale k této lokalitě má silné vazby již od dětství. Jako dopravní inženýr a zároveň odborník na ochranu životního prostředí má k uvedené problematice opravdu velmi blízko. Více o Klánovicích, které si velmi zakládají na svém poklidném a zeleném charakteru, najdete na oficiálním webu městské části ZDE nebo třeba na wikipedii ZDE . A nyní již k otázkám a odpovědím.

klanovice  15SOKP 511: Vaše městská část sice není přímo na území, kudy má vést chybějící trasa Pražského okruhu, tedy konkrétně stavba SOKP 511 (Běchovice – dálnice D1), přesto má její současná neexistence vliv na místní život. V čem by vám urychlené zprovoznění celého jihovýchodního segmentu Pražského okruhu pomohlo?
Karel Horníček:
Především odlehčením Štěrboholské radiály pro spojení s jihem Prahy. A dále stavbou přeložky I/12 Běchovice – Úvaly, která je z nějakých záhadných důvodů podmiňována stavbou 511.

SOKP 511: Máte představu, kolik vám vlastně přes městskou část projíždí denně zbytečné dopravy a o kolik by se to mohlo snížit?
Karel Horníček:
Nevím co je zbytečná doprava. Zřejmě máte na mysli dopravu tranzitní. Té je v celé Praze kolem 2-5 %. V Klánovicích nevím.

kopie z Mapa SOKP a MOSOKP 511: Vloni vaši občané v referendu v podstatě odmítli napojení místní sítě komunikací směrem k nové plánované výstavbě v Horních Počernicích. Co myslíte, že je k tomu vedlo a jaké hlavní přístupové komunikace k vám preferujete?
Karel Horníček:
Občané Klánovic odmítli napojení nového developerského záměru UBM na chatrnou klánovickou uliční síť. Nejedná se o výstavbu v Horních Počernicích, ale na katastru Horních Počernic, fyzicky zcela oddělenou dálnicí od Horních Počernic a naopak urbanisticky parazitující na kompletní infrastruktuře Klánovic. Nyní se problém posunul a již spolu s UBM tlačíme na brzké vybudování tzv. Klánovické spojky směrem na MÚK Beranka na hradecké dálnici D11.

Slavětínská ulice v Klánovicích.

Slavětínská ulice v Klánovicích.

SOKP 511: Realizace a dokončení stavby SOKP 511 souvisí i s přeložkou silnice I/12, tedy pokračováním Štěrboholské radiály za Prahu k Úvalům a úpravami silnice 101 od Říčan. Jak se díváte na tyto další důležité dopravní stavby, které se vás už dotýkají podstatně blížeji?
Karel Horníček:
Čekáme nyní na I/12 jak na smilování! Pokládáme ji za jednu z nejdůležitějších staveb v republice. Děsivé na tom prodlení je, že se okolí jejího koridoru začíná obestavovat obytnou zástavbou. Co se výstavby přeložky II/101 týká, tak rovněž od ní očekáváme úbytek tranzitu přes Klánovice, které nyní tuto okružní komunikaci suplují.

SOKP 511: Samotná otázka dokončení Pražského okruhu v jeho jihovýchodním segmentu a navazujících významných dopravních staveb je do značné míry i politikum. Cítíte, že vaše problémy berou na úrovni krajů (Praha, Středočeský kraj) a na úrovni ministerstev vážně, nebo máte pocit, že pro ně nejste důležití?
Karel Horníček:
Otázka Pražského okruhu není politikum, ale důsledek špatného legislativního systému, který dovolí pár jednotlivcům blokovat tak důležitou stavbu spolu s rozhodnutím Nejvyššího soudu.

Pohled na místní nádraží.

Pohled na místní nádraží.

SOKP 511: Problémy s chybějícím okruhem jsou podobné i pro některé další obce Středočeského kraje či městské části Prahy. Pomáháte si nějak při jejich řešení?
Karel Horníček:
V současné době se snažíme především jako dotčené městské části. To ale na správní postupy nemá v podstatě reálně žádný vliv, jak jsem již předeslal výše.

SOKP 511: Proti dokončení další části Pražského okruhu a především proti stavbě SOKP 511 brojí hlavně některá občanská sdružení a také řada jednotlivců. Co byste vzkázal jim?
Karel Horníček:
Nic bych jim nevzkázal. Je to důsledek špatného právního systému, který toto blokování umožňuje.

SOKP 511: A na závěr trošku odlehčující otázka. Kdyby vám jako starostovi mohla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?
Karel Horníček:
Nerybařím…

A co vy, milí čtenáři,
jak se díváte na problémy s dopravou,
které přináší nedokončený Pražský okruh?

Napište nám!

klanovice  17