Víte to?

Dolní Počernice bude od Štěrboholské spojky chránit nová protihluková stěna

7. 1. 2017 dsc00091

Tento týden zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci stávající a výstavbu nové protihlukové stěny (PHS) podél Štěrboholské spojky, a to v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace).

Jedná se o 5 částí o celkové délce 3344 m a výšce stěny 3,5 – 4 m. Doba výstavby protihlukové stěny je stanovena na celkem 320 dní. Štěrboholská spojka zde přebírá dopravní zátěž za stále nerealizovanou část Pražského okruhu – stavbu SOKP 511, která by jinak lokalitě ulevila taktéž. Je jen otázkou, kdy si podobné úpravy stěny vybojují i obyvatelé Štěrbohol. Ty sice zčásti chrání zemní val, ale jiná část je chráněná jen podobnou stěnou, která se nyní na druhé straně spojky nahrazuje.

dsc00098„V tomto úseku je stará stěna, která již nevyhovuje jak výškou, tak materiálem, který nemá potřebné protihlukové vlastnosti. Panely, zejména jejich pohltivá výplň, jsou z velké části zničeny. V důsledku toho je okolní zástavba zatížena nadměrným hlukem z provozu, a proto zde musí dojít ke kompletní přestavbě staré stěny a dostavbě chybějících částí,“ uvedl náměstek pro dopravu a sport Petr Dolínek a dodal;  „projekt počítá i s plánovaným rozšířením a zkapacitněním Štěrboholské spojky, které by bez těchto opatření nemohlo být realizováno. O estetické stránce stávající stěny ani nemluvím.“

Původní PHS tvoří železobetonové panely s pohltivou výplní, vložené do ocelových sloupků, které jsou kotveny do železobetonových pilot. Pohltivá výplň je vypadaná a u některých panelů je již obnažena výztuž. Výška stávající PHS je 2,4 m a 4,0 m. Osová vzdálenost sloupků je do 4 m.

dsc00090Nová stěna bude založena na piloty o průměru 750 mm, do kterých budou přes patní desku a kotvící šrouby kotveny sloupky stěny, vzdálené od sebe 4 m. Do sloupků bude vložen železobetonový soklový panel a hliníkové panely s vysokou pohltivostí třídy A4. Barevné řešení stěny bylo odsouhlaseno Institutem plánování a rozvoje Prahy. Aplikuje 3 odstíny RAL šedé na hliníkové panely i výplň únikových dveří.

Dopravní omezení na komunikace Štěrboholská spojka v úseku NN1160 – Národních hrdinů:
– Uzavření části připojovacího, odstavného a odbočovacího pruhu ve směru do centra v délce cca 720 m Termín: 3. 1. 2017 – 31. 3. 2017 (DIR pro 1. etapu, další etapy se budou průběžně aktualizovat)
– Levý jízdní pruh se zužuje na 2,75 m. Pravý jízdní pruh bude široký 3,5 m. Objížďka se nezřizuje.

Zdroj: TSK