Víte to?

Dopravní podnik těší nárůst počtu cestujících i snižování nákladů

7. 3. 2017 DSC03356

Podle celkového objemu zaplaceného jízdného stoupl během roku 2016 počet cestujících, využívajících služby Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), téměř o deset procent. Spolu s poklesem nákladů, zejména v oblasti správní režie a obslužných činností, tak vzrostla efektivita hromadné dopravy v Praze.

Vyplývá to z z jednání představenstva DPP, které na svém nedávném jednání schválilo účetní závěrku za rok 2016. „Před časem jsem jasně deklaroval, že Dopravní podnik musí hledat úspory jinde, než v kvalitě přepravy či podmínkách pro své zaměstnance. Jsem proto rád, že se povedlo snížit cenu vozokilometru,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas (ČSSD).

V roce 2016 se v porovnání s předchozím rokem 2015 zvýšil počet přepočtených uživatelů dle jízdného o 9,56 procenta. Větší počet realizovaných dopravních výkonů v dopravní obslužnosti společně s úsporou nákladů pomohly snížit celkovou cenu dopravních výkonů o 2,47 Kč na jeden vozový kilometr.

DSC06627DPP bude v trendu snižování provozních nákladů při současném zachování kvality přepravy cestujících pokračovat i nadále. Těší mě, že se nám daří naplňovat nastavenou strategii,“ uvedl Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V roce 2016 hospodařil DPP s účetním ziskem 1,836 miliardy korun. Tento výsledek byl ovlivněn především přerušením daňového odepisování dlouhodobého hmotného majetku, které je nepeněžní operací. Jejím prostřednictvím využil kumulovanou daňovou ztrátu z minulých let. V rámci celkového vykázaného zisku je významným vlivem kladný provozní výsledek hospodaření o 261 milionů korun vyšší oproti plánu. V přímých provozních nákladech se po odečtení odpisů a ostatních závěrkových účetních operací podařilo ušetřit více než 430 milionů korun.

I přes značné vylepšení ukazatele finanční stability společnosti nebude DPP za rok 2016 platit daň z příjmů právnických osob.

Zdroj: DPP