Zeptali jsme se

František Laudát: Za nejdůležitější stavbu nejen na Pražském okruhu, ale v celé ČR, považuji stavbu 511 Běchovice – dálnice D1

9. 12. 2015 DSC04968

Náš portál pokračuje v sérii rozhovorů s politiky či s představiteli pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, aby se mohli s našimi čtenáři podělit o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic a související významné dopravní stavby.

Politikům a představitelům samosprávy pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK Dubeč) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK u Modletic napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další, již fungující část Pražského okruhu.

František Laudát

František Laudát

Jako další nám na náš soubor otázek odpovídal poslanec František Laudát (TOP 09), který je místopředsedou hospodářského výboru sněmovny a členem jeho dopravního podvýboru.
55letý poslanec není v politice žádným nováčkem. V letech 1994 až 2006 byl (s přestávkami) zastupitelem Hl. m. Prahy a v letech 1998 až 2002 i zastupitelem MČ Praha 5. Do Poslanecké sněmovny poprvé úspěšně kandidoval v roce 2006 za ODS a svůj mandát obhájil v roce 2010 i 2013 už za TOP 09. Více o osobě pana poslance najdete na partajních stránkách pražské TOP 09 ZDE , na wikipedii ZDE a k aktualitám se poměrně často vyjadřuje i na svém facebooku ZDE . A nyní již k otázkám a odpovědím.

Pravá Praha: K dokončení Pražského okruhu chybějí v současné době čtyři stavby. Tři z nich se týkají severozápadního segmentu (stavby SOKP 518, 519 a 520) a poslední (SOKP 511) pak jihovýchodního segmentu. Která z nich by podle vás v současné době Praze pomohla nejvíce?
František Laudát:
Za nejdůležitější stavbu nejen na Pražském okruhu, ale v celé republice, považuji stavbu SOKP 511 Běchovice – dálnice D1. Ta by již umožňovala kapacitní objezd Prahy pro těžkou nákladní dopravu bez vjezdu do města. Zásadně by odlehčila Jižní spojce, Štěrboholské radiále a radiále Chodovské. V tomto segmentu metropole je totiž velká intenzita nákladní dopravy, protože podchycuje velké průmyslové aglomerace Mladoboleslavska a Kolínska. Navíc by stavba SOKP 511 výrazně napomohla redistribuci vnitroměstské automobilové dopravy.

Malý i velký okruh a jejich chybějící části

Co chybí v Praze ze základních komunikací, ukazuje tato mapka pomocí šedivých čar. Jasně je vidět, že vnitřnímu Městskému okruhu chybí na západě Břevnovská a Radlická radiála (od R6 a D5) a na severu a východě pak navázání na Blanku (od Pelc-Tyrolky k Jižní spojce) a radiály Libeňská, Vysočanská a pokračování Štěrboholské radiály jako R12. Pražskému okruhu pak chybí na jihovýchodě právě stavba SOKP 511 (od D1 k budoucí R12 u Běchovic) a na severu a západě pak stavby SOKP 518 a 519 (od R7 k D8) a SOKP 520 (od R10 k D8).

Pravá Praha: Propojení stávajících částí Pražského okruhu od dálnice D1 u Modletic k taktéž již hotovému úseku okruhu u Běchovic stavbou SOKP 511 by výrazně ulehčilo život obyvatelům okolo dojezdu dálnice D1 do Prahy a podobně pak i obyvatelům v okolí Spořilovské spojky a Jižní či Štěrboholské spojky, kudy se den co den zbytečně valí tisíce kamionů. V čem je podle vás problém, když se vše zdá tak jasné?
František Laudát:
Problémem je, že Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje (ZÚR) pro chybějící stavby Pražského okruhu, a mimochodem i pro paralelní tzv. BIS dráhu k letišti Václava Havla Praha. Absurdní bylo, že ale v platnosti zůstal územní plán. Podle právních analýz však ZÚR je vyšší norma než územní plán. Proto bylo projednání vydaného územního rozhodnutí zastaveno. Po zbytečném otálení Prahy byly zpracovány nové dokumenty pro ZÚR, ale myslím, že i tyto aktivisté u správního soudu napadli.

Pravá Praha: Myslíte si, že je stále ještě možné „vystrčit“ plánovanou trasu stavby SOKP 511 převážně jen na území Středočeského kraje, jak se o to snaží řada odpůrců současného trasování?
František Laudát:
Mluvil jsem před časem se starosty obcí na východ od Prahy, kterých by se posun trasy v úseku stavby SOKP 511 týkal. Nikdo s posunem nesouhlasil. Argumentují celkem jasně. Cca 75 – 80 % zátěže na okruhu tvoří vnitroměstská doprava, tudíž je to zejména problém Prahy. Navíc je skutečností, že čím dál od Prahy okruh bude, tím méně vnitroměstských dopravních vztahů bude přenášet, a tato doprava zůstane v hustě obydlených částech města. Bohužel odpůrci okruhu ve stávající trase ve skutečnosti dost ohrožují ekologii vnitřního města. Ještě pragmaticky musím dodat, že pokud dojde ke změně trasování SOKP 511, vracíme se do s přípravou do bodu nula. Svoje ZÚR bude muset změnit Praha a Středočeský kraj, totéž u územního plánu, může být zlikvidována hotová dokumentace atd. Časově se realizace stavby odsune o 10 – 15 let.

sokp 510 u Běchovic 001Pravá Praha: Za odklady výstavby SOKP 511 vidí řada lidí i nejednotný postoj pražské politické reprezentace. To je situace opravdu tak špatná? Troufnete si být i konkrétní?
František Laudát:
V Zastupitelstvu hlavního města jsem skončil v říjnu 2006. Od té doby jsem jen zaznamenal, že Praha chtěla i nadále stavbu SOKP 511 v plánované trase, ale nijak se o urychlení přípravy nestarali. Současná politická reprezentace je hodně neschopná cokoli postrčit dopředu. Jsem z toho dost smutný. Nějaký odpor od občanské iniciativy jsem absurdně zaznamenal i na Praze 11. Navíc ke mně dolehly zkazky o nevypočitatelném chování dnes již bývalého náměstka Stropnického, ale nevím, zda se to týkalo i stavby SOKP 511. Bohužel si občané na radnice volí čím dál větší aktivisty a výsledkem je stagnace či dokonce úpadek. To platí nejen pro hlavní město.

CZ-IP01a_Okruh_(Pražský_okruh)_(2016)Pravá Praha: A když už hledáme viníky, myslíte si, že máslo na hlavě nemá třeba i ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo životního prostředí či některé organizace v jejich působnosti, jako například SFDI či ŘSD?
František Laudát:
Resort dopravy je úplně v rozkladu. Asi neuvedu nic nového, když řeknu, že korunu úpadku nasadil předchozí ministr dopravy Antonín Prachař. Pan Dan Ťok se sice snaží rozhýbat silniční stavby, ale z té katastrofy to tak rychle nepůjde. Ale znovu musím říci, že primární vina je na straně města, že nejsou v pořádku územně plánovací dokumenty.

Pravá Praha: Kam myslíte, že bude celé problematika dostavby Pražského okruhu v budoucnu směřovat? Neměla by do celé kauzy více vstoupit vláda nebo Poslanecká sněmovna?
František Laudát:
Existují pokusy o urychlení výstavby, ale bohužel někdy na úkor občanských práv. Posledně se mluví o expresním vyvlastňování. To by znamenalo, že vám pozemek při nedohodě o koupi vyvlastní a mohou začít okamžitě stavět. Vy se potom můžete soudit. Ale pokud byste soud vyhráli, co potom? Jaké by byly kompenzace státu za státní chyby? Myslím, že to je za hranou ústavního práva. Navíc by narostla arogance úředníků. Pokud by ŘSD jako investor dálnic, rychlostních silnic (od 1. 1. 2016 to budou vlastně také dálnice) a silnic I. třídy fungoval správně podle zákonů, stavby by byly průběžně připravovány a realizovány. Právních nástrojů je dost. Co se týká výkupu pozemků, exministr Prachař prosadil s Andrejem Babišem a současnou vládnoucí koalicí podobu, u které jsme upozorňovali se Zbyňkem Stanjurou z ODS, že je to špatně. Arogance většiny zvítězila a naše společné pozměňovací návrhy byly odmítnuty. Teď se ukázalo, že je to opravdu špatně a dali jsme nový návrh, který vláda 9. listopadu 2015 už doporučila. Sněmovna pak souhlasila, že bude projednáván tak, aby mohl být schválen již v prvním čtení, což se nakonec 25. listopadu 2015 i stalo. Díky všem, co nám drželi palce!

DOMÁCÍ - PRAHA - HAPPENING - TĚŽKÁ KAMIONOVÁ DOPRAVA - SPOPravá Praha: Co byste za sebe vzkázal odpůrcům stavby a naopak lidem, kteří na její dokončení s nadějí čekají?
František Laudát:
Nejen Pražanům, ale všem voličům bych vzkázal – nevolte populisty, ale lidi, kteří budou reálně pracovat. Potom to všechno půjde líp. Tlachání ještě žádnou silnici, čistírnu či školku nepostavilo. Z osobní zkušenosti vím, že lidé nejvíc volí populární tváře, hezké mladé kandidáty, lékaře a křiklouny. Ale život vám skrze konkrétní práci vylepší většinou lidé ze střední a straší generace a zejména lidé s férovým technickým vzděláním.

Pravá Praha: A na závěr naše oblíbená odlehčovací otázka. Kdyby vám mohla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?
František Laudát:
Přání – těch mám celou kupu, nejen tři. Ale kdyby jen tři – abychom si uchovali svobodu, aby naše země prosperovala a byla ještě krásnější než nyní. Potom bude mít budoucnost. Moje osobní přání jsou proti tomu marginální :-)