Aktuálně

Hasiči vyrazili na kontrolu vánočních trhů

2. 12. 2016 20161201c_trh_kr001

Na základě zkušeností a rozboru statistik z posledních let, kdy došlo k několika požárům stánků na vánočních trzích, byly ve čtvrtek 1. prosince 2016 provedeny mimořádné tematické kontroly provozovatelů stánků na Vánočních trzích na území hlavního města Prahy. Vytipovány byly trhy s největším významem, rozlohou a koncentrací zákazníků, jako jsou trhy na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí a před Palladiem na náměstí Republiky.

Kontroly prováděly dvoučlenné kontrolní skupiny, které namátkově kontrolovaly provozovatele stánků. Předmětem kontroly bylo zejména: množství a způsob vybavení přenosnými hasicími přístroji, provozuschopnost a umístění přenosných hasicích přístrojů, zřetelné označení čísla tísňového volání, přístupnost ke spojovacím prostředkům, platné doklady prokazující kontrolu, opravy a údržbu instalovaných spotřebičů (elektrické, plynové, grily, topidla atd.).

20161201c_trh_kr004Ze 16 provedených tematických kontrol bylo zjištěno jen málo nedostatků. Čtyřikrát neměli na stánku doklad o kontrole provozuschopnosti, jednou chyběl štítek na hasičáku a dvakrát nebyla revize elektro.

„Lze konstatovat, že výsledky kontrol nejsou nikterak alarmující a že provozovatelé stánků přistupují k požární ochraně zodpovědně,“ říká mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová. U nepředložených dokladů provozuschopnosti hasicích přístrojů je podle ní potřeba konstatovat, že šlo o nedostatky toliko „papírového“ charakteru, kdy prodavači ve stáncích neměli požadované doklady u sebe na stánku (jsou dle jejich tvrzení i telefonické komunikace uloženy v sídlech firem), ale štítky na hasicích přístrojích prokazovaly jejich provozuschopnost.

„Závěrem lze říci, že touto kontrolní akcí pražští hasiči vydali jasný signál, že aby adventní čas, který je vždy spojen i s návštěvami vánočních trhů, mohli všichni strávit v poklidné vánoční atmosféře, je potřeba dodržovat bezpečnostní zásady,“ okomentovala kontroly mluvčí.

20161201c_trh_kr010