Aktuálně

Hlavní město pokračuje v optimalizaci středních škol

12. 5. 2016 12314343_872142629572855_6801170052492225837_o

Radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková oznámila, že po projednání v městské radě předloží na červnovém zasedání pražského zastupitelstva tři návrhy na slučování středních škol. Cílem je dosažení významných ekonomických úspor, efektivnější využití budov i zvýšení kvality vzdělávání. V jednom případě je sloučení iniciováno městskou částí.

V koalici na toto téma panuje shoda, uvedl předseda výboru pro vzdělávání Patrik Nacher. „Žádná ze změn není samoúčelná, přesto může slučování škol, bez znalosti věci, vyvolávat negativní reakce. Opačným a špatným postupem by ale bylo nedělat nic,“ doplňuje Patrik Nacher.

12370911_872142366239548_7157793919165227409_oPrvní navrhované slučování se bude týkat Střední průmyslové školy zeměměřické, která sídlí v ulici Pod Táborem v Praze 9. Škola je dlouhodobě nenaplněná a v budově o několika patrech se vyučuje pouze ve čtyřech třídách. „Jednou z motivací je v tomto případě provozní úspora, která přesáhne tři miliony korun ročně. Budova by v budoucnu mohla sloužit jako nová základní škola, za všech okolností chceme pronajmout budovu výlučně pro školské účely,“ vysvětluje pražská radní Irena Ropková (ČSSD).

10152544_529933797127075_507363004_nŽáci zeměměřické školy budou převedeni na Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára, která sídlí v Praze 4. „Třídní kolektivy včetně třídních učitelů budou samozřejmě zachovány a žáci budou pokračovat ve vzdělávání ve stejném oboru a stávajícím školním vzdělávacím programu,“ vysvětlil předseda výboru pro vzdělávání ZHMP Patrik Nacher (ANO).

SOU Služeb NovovysočanskáDalší školou, které se bude týkat slučování, je Střední odborné učiliště služeb, které sídlí v Novovysočanské ulici v Praze 9. Zde však samotnou změnu prakticky nepocítí. „Škola bude sloučena se Střední školou – Centrem odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9, avšak nedojde k žádnému stěhování ani propouštění. Žáci i učitelé zůstanou ve stejné budově, škola se pouze přiřadí k silnému a zkušenému vedení nástupnické školy. Cílem je konsolidovat a stabilizovat situaci na středním odborném učilišti služeb poté, co byla nedávno odvolána ředitelka pro závažná manažerská pochybení,“ uvedla Ropková. Žáky čeká modernizace obsahu vzdělávání, rozšíření okruhu sociálních partnerů pro praktický výcvik, začlenění do systému Europass, mezinárodního projektu ENERSOL a do systému zahraničních a výměnných stáží.

OU a PRS ChabařovickáTřetí změna se bude týkat Odborného učiliště a Praktické školy v Chabařovické ulici, která sídlí v budově spravované městskou částí Praha 8. Tato škola bude sloučena s Odborným učilištěm Vyšehrad v Praze 2. „Změna byla iniciována městskou částí, která stávající objekt v Chabařovické ulici hodlá využít k řešení naléhavého nedostatku kapacit v základním vzdělávání,“ vysvětlil Patrik Nacher s tím, že uvolněním budovy dojde k roční úspoře na nájemném ve výši 1,6 milionu korun. Budova v Chabařovické ulici bude městské části předána v září 2017 a do té doby zde bude pod hlavičkou nástupnické organizace dále probíhat výuka.

Skladba oborů obou škol je prakticky totožná. „Nabízené obory vzdělávání jsou v obou případech určeny především pro žáky se zdravotním znevýhodněním, sloučením tak dojde k efektivnějšímu využití potenciálu odborníků. I v tomto případě samozřejmě zůstanou zachovány třídní kolektivy a jejich třídní učitelé,“ doplnila Ropková.

Zdroj: MHMP