Víte to?

Hlavní město v podpoře cyklistiky nepolevuje

21. 1. 2016 cyklista

Rada hl. m. Prahy schválila zvýšení podpory cyklistické dopravy ve městě. Tento krok by měl zajistit kontinuální rozvoj všech prvků cyklistické infrastruktury i dostatečné rozpočtové prostředky, které jsou k rozvoji cyklistické dopravy v oblasti infrastruktury i v oblasti komunikace s veřejností nezbytné.

Cyklisté se mohou již v letošním roce těšit na realizaci patnácti akcí, mezi nimiž je například nový úsek cyklostezky A1 od Stromovky do ulice Varhulíkové, propojení Nuslí a Krče přes Pankrác, kde doposud nejsou žádné cyklostezky, zajištění možnosti jízdy na kole po lávce, a tím propojení Kyjí se stanicí metra Rajská Zahrada a připravovanou železniční zastávkou, rozšíření cyklotras v oblasti Kamýku či propojení jihozápadní části města s oblastí Strahova. Proběhne například rovněž značení řady tras.

Náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD)

Náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD)

„Jsem velmi rád, že kolegové radní můj návrh schválili. Jak dokládají průzkumy, v Praze je jednoznačně nevyužitý potenciál cyklistické dopravy, která je přitom při rozumném přístupu skvělou alternativou pro cestování po městě a může se zejména výborně doplňovat s MHD,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek, který návrh Radě hlavního města předložil.

kolo kola cyklista náplavka 002Další akce se připravují k realizaci pro rok 2017, kdy dojde například k dlouho očekávanému řešení v lokalitě podél Vyšehradské skály, kde by měla vzniknout pontonová cyklostezka, jejíž podoba vzejde z architektonické soutěže. Vznikne také podjezd Mánesova mostu na Klárově či lávka na Císařskou louku. Dojde rovněž k propojení Ruzyně a Hostivice či Krejcárku a Balabenky.

Praha bude pokračovat i v začleňování cyklistické dopravy do koncepce rozvoje dopravy ve městě, což spočívá především v tom, že jakákoli dopravní investice v Praze musí brát v potaz případná cyklopatření. Hlavní město se zapojí i do akce European Cycling Challenge a její průběh bude koordinovat s akcí Do práce na kole.

„Pevně věřím, že opravdovému rozvoji cyklistické dopravy v Praze teď už nic nebude stát v cestě a opravdu se nám podaří zvýšit její podíl mezi ostatními typy dopravy. Zároveň bych rád apeloval jak na cyklisty, tak na řidiče, aby se respektovali navzájem a nedělali si zbytečné naschvály, které vedou pouze k vzájemné nevraživosti a v hroším případě i nehodám,“ zdůraznil Dolínek.

Zdroj: MHMP

kolo kola cyklista 021