Zeptali jsme se

Jak vidí dostavbu Pražského okruhu náměstek primátorky Petr Dolínek

25. 1. 2017 Přažský okruh - dálnice D0

Minulý rok byl pro stavbu SOKP 511, tedy úsek Pražského okruhu od Běchovic k dálnici D1 u Modletic, obdobím plným zvratů. Po rozpačitém úvodu roku, přestřelce mezi hospodářským výborem sněmovny, vládou, ministerstvy a především po vyřazení této stavby z vládního balíčku jedenácti klíčových staveb, kdy se dohadovala s Evropskou komisí možnost uznání „staré“ EIA, to už nevypadalo dobře.

Nicméně přípravy této veledůležité stavby pro Prahu i celou ČR nadále pokračují. Pravda, bez velké mediální pompy, ale pokračují. Obrátili jsme se proto na náměstka primátorky Petra Dolínka, který má dopravu v metropoli na starosti, aby nám zhodnotil uplynulé období a nastínil výhled do budoucna. A aby nám potvrdil, že Praha nehází flintu do žita a své obyvatele nechce nechat udusit kamionovým tranzitem, který nemá ve městě co dělat. jeho odpovědi nás potěšily, ostatně posuďte sami.

Náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD)

Náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD)

PRAVÁ PRAHA: Uplynulý rok 2016 byl z pohledu pokračování dostavby Pražského okruhu napřed plný nadějí a očekávání, ale pak přišla studená sprcha. Jak jste vnímal vyřazení stavby SOKP 511 z prioritních vládních akcí při čerpání evropských dotací?
Petr Dolínek: Stavba byla vyřazena ze seznamu staveb, které budou mít výjimku z procesu EIA. Studená sprcha to samozřejmě byla, protože to reálně znamená další zpoždění, nicméně odmítám svěsit hlavu. Neprodleně jsem zahájil jednání s vládou a jsem rád, že pro premiéra Sobotku zůstává 511 jasnou prioritou.

SOKP 511 MAPA NUDLEPRAVÁ PRAHA: Dostavba zmíněné části okruhu, která by velmi ulevila Praze i některým obcím a městům Středočeského kraje, nicméně stále zůstává vládní prioritou, byť se o tom příliš nemluví. Je tato stavba i pražskou prioritou?
Petr Dolínek: Ano, urychlená příprava a výstavba stavby č. 511 Pražského okruhu je prioritou hl. m. Prahy. Dokladem toho je např. usnesení Rady HMP č. 1473 ze dne 9. 6. 2016, kterým mi bylo uloženo pokračovat v jednáních a neprodleně zahájit veškeré možné úkony, které povedou k zahájení realizace stavby č. 511 Pražského okruhu. Dále na Ministerstvu dopravy ČR vznikla pracovní skupina ke společné koordinaci přípravy stavby č. 511. Pracovní skupina informuje o své činnosti Vládu ČR, Hospodářský výbor PSPČR, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ČR, Radu HMP a Zastupitelstvo HMP.

CZ-IP01a_Okruh_(Pražský_okruh)_(2016)PRAVÁ PRAHA: Stavba SOKP 511 má již drahně let zafixovanou či „rezervovanou“ trasu v územní dokumentaci. Jak vnímáte opakované snahy různých zájmových skupin, jednotlivců i některých menších městských částí o její revizi a nahrazení jinou trasou, která by ji v podstatě vyvedla dál od Prahy – tak zvaná Regionální varianta nebo též Jančurova studie?
Petr Dolínek: ČVUT vypracovalo materiál „Komplexní posouzení alternativního návrhu silničního okruhu kolem Prahy“. Jedná se o oponentní posudek předchozích návrhům. Posudek má Ministerstvo dopravy k dispozici. Posudek konstatoval faktickou neproveditelnost a výrazně nižší dopravní účinnost tzv. regionální varianty. S posudkem byli seznámeni starostové obcí, kteří by touto regionální variantou byli případně dotčeni. Konala se dvě jednání, první bylo 6. 12. 2016 v Říčanech, druhé pak 12. 12. 2016 v Líbeznicích (severní část Pražského okruhu). Výrazná většina starostů se jednoznačně vymezila proti regionální variantě. Regionální varianta je varianta, která nyní nemá žádnou podporu vedení hl. m. Prahy a ani Ministerstva dopravy ČR. Zkoumáním a projednáváním této varianty bychom se připravili o drahocenný čas. Navíc s tímto přístupem bychom okruh nedostavěli nikdy. Dostavba kompletního Pražského okruhu je stěžejní dopravní stavbou nejen pro Prahu, ale i pro celou republiku.

Kutnohorská vypadá takto často...

Kutnohorská vypadá takto často…

PRAVÁ PRAHA: Daří se v poslední době okolo trasy stavby SOKP 511 najít společnou řeč s revoltujícími městskými částmi?
Petr Dolínek: V letošním roce připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic v souvislosti s odevzdáním dokumentace EIA, rozsáhlé informační kampaně, setkání se starosty a širokou veřejností. Zde budeme vysvětlovat, proč je třeba realizovat stavbu č. 511 Pražského okruhu. A jaká pozitiva přinese realizace stavby a také realizace návazných dopravních staveb např. přeložka I/12, občanům.

PRAVÁ PRAHA: A nyní z jiného soudku. V jistém ohledu se dá říci, že stavba SOKP 511 „dojela“ na příliš „starou“ studie EIA. V jakém stádiu se nyní opakované zjišťování vlivu této stavby na životní prostředí nachází?
Petr Dolínek: Dokumentace EIA je připravována v souladu s principy, které vláda odsouhlasila pro opakované procesy EIA u záměrů, které původně byly posouzeny dle zákona č. 244/1992 Sb. Jedná se o principy stanovené v usnesení vlády č. 430 ze dne 11. 5. 2016 (posuzované technické řešení v novém procesu EIA vychází z aktuálního technického řešení stavby, paralelně s opakováním procesu EIA je možno činit další kroky v investorské přípravě). Nová dokumentace EIA je tak zpracovávána pro jednu projektovou variantu. Nová dokumentace EIA je paralelně dle shodných pravidel připravována i pro přeložku I/12 Běchovice – Úvaly, neboť obě dvě stavby spolu souvisí. Předpokládám, že dokumentace EIA bude koncem února předána na Ministerstvo životního prostředí ČR.

Spořilovská a okolí sotva dýchá...

Spořilovská a okolí sotva dýchá…

PRAVÁ PRAHA: Se stavbou SOKP 511 jde ruku v ruce i podobně důležitá přeložka silnice I/12. Pro Pražany pak srozumitelněji – přeložka Českobrodské od Běchovic ven z města, tedy v podstatě pokračování Štěrboholské spojky. Jak probíhá příprava zde?
Petr Dolínek: Nejde o pokračování Štěrboholské spojky, jde o samostatnou stavbu délky 12,6 km, která bude sloužit jako přeložka stávající silnice vedené přes městské části Praha Běchovice a Újezd nad lesy ulicemi Českobrodská a Starokolínská. V rámci projednávání stavby 511 dle požadavku MČ Praha – Běchovice byla podmíněna k uvedení do provozu současně se stavbou 511. V současné době probíhá proces EIA. Proces přípravy probíhá souběžně u obou staveb.

PRAVÁ PRAHA: Jaké nás tedy čekají v roce 2017 okolo dostavby Pražského okruhu významné milníky?
Petr Dolínek: Nyní je nejdůležitější odevzdání dokumentace EIA a její kladné projednání.  Bezodkladně poté může pokračovat přerušené územní řízení a vydání prvoinstančního územního rozhodnutí. Další vývoj bude záležet na tom, zdali budeme muset řešit případná odvolání proti územnímu rozhodnutí.

Štěrboholská to za chbějící SOKP 511 schytává naplno...

Štěrboholská to za chbějící SOKP 511 schytává naplno…

PRAVÁ PRAHA: A k závěru trošku s humorem. Aby Vás bylo možné za pár let chytat za slovíčko, kdy myslíte, že se na stavbě SOKP 511 „kopne do země“ a kdy se po této části okruhu svezeme?
Petr Dolínek: V tuhle chvíli by odhadování přesného data bylo ještě věštěním z křišťálové koule. To s dovolením nebudu dělat. Za to ale rád veřejně slibuji, že budu dělat vše proto, aby to datum bylo nejbližší možné.

PRAVÁ PRAHA: Co byste popřál pražským řidičům v roce 2017?
Petr Dolínek: Velmi rád bych Pražanům popřál, ať se jim v roce 2017 po Praze příjemně a rychle cestuje po bezvadných komunikacích, bezbariérovou MHD, nových cyklostezkách a krásně vydlážděných chodnících. Navrch bych přidal, ať mají vždy kde zaparkovat, nikdy neuvíznou v dopravní zácpě a na semaforu jim pokaždé svítí zelená. Jenže nechci lhát. K tomuto ideálu směřujeme, ale čeká nás ještě hodně práce. Musíme i nadále projektovat, stavět, opravovat. To znamená, že i letos budou v Praze uzavírky, které bohužel způsobí dopravní komplikace. Je to nepříjemné, ale zároveň jediné zodpovědné řešení, abychom předešli budoucímu kolapsu. Proto bych rád poprosil o co nejvíce trpělivosti a pochopení. Zároveň slibuji, že budu dělat vše, co je v mých silách, aby veškeré práce postupovaly rychle, efektivně a koordinovaně. Držte mi prosím palce, a když někde uvidíte šlendrián, tak se mi nebojte vynadat. Jsem Vám k dispozici na [email protected] nebo si se mnou přijďte zaběhat po Praze (termíny běhání budu zveřejňovat na své facebookové stránce). Vážím si každé zpětné vazby a předem za ni děkuji.

DSC07679Přažský okruh - dálnice D0