Lampárna

Jaká prázdninová opatření chystá pražská policie?

29. 6. 2016 přechod škola školáci policie

V průběhu června se na naši redakci obrátila řada čtenářů s dotazem, zda bude v závěru školního roku posílena přítomnost policistů u škol. Jak nám Policie ČR sdělila, tak rodiče mohou být klidnější. Jako každý rok s přicházejícími prázdninami přichystali pražští policisté společně se strážníky městské policie řadu bezpečnostních opatření.

V souvislosti se čtvrtečním koncem školního roku a začínajícími letními prázdninami desítky pražských policistů a strážníků městské policie zvýší dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu v bezprostředním okolí pražských škol. Policisté tam budou dohlížet nejen na bezpečné chování školáků, kteří již mnohdy přemýšlejí nad prázdninovými radovánky, ale i nad chováním ostatních účastníků silničního provozu.

Iveta Martínková 002„Policisté v těchto dnech současně svou pozornost zaměří na dopravní situaci na výjezdových komunikacích z metropole, kde ze zkušenostní z minulých let vznikají dopravní komplikace a budou dělat maximum pro to, aby doprava byla co nejplynulejší. I přesto ale řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní sdělení na informačních tabulích, nebo na webových stránkách www.dopravniinfo.cz ,“ uvedla mluvčí pražské policie Iveta Martínková.

Posílené podle ní budou i hlídky policistů z oddělení dopravních nehod, kteří budou připraveni co nejrychleji řešit případné kolize. Dopravní akce se ale netýkají pouze začátku prázdnin, ale vůbec celého prázdninového období a policisté se v této souvislosti zaměří především na dodržování předepsané rychlosti, zákazu požívání alkoholu a drog za volantem a technický stav vozidla. Kontrolám neuniknou ani cyklisté a další účastníci silničního provozu.

přechod přechody chodci semafor 001Doprava ale není to jediné, na co se policisté zaměří. V souvislosti s letními měsíci přichází celá řada kulturních, společenských a sportovních událostí, během kterých budou policisté z pořádkové, cizinecké a dopravní služby dohlížet na bezpečnost osob, veřejný pořádek a ochranu majetku.

S letními měsíci a tím pádem i přílivem většího množství turistů do metropole lze také předpokládat i nárůst kapesních a jiných krádeží. Zvýšený dohled policie proto mohou Pražané a turisté zaznamenat také v centru metropole a na dalších frekventovaných místech. Policisté na koních pak budou hlídkovat v parcích a nejrůznějších stezkách a poříční policisté si ohlídají dodržování pravidel a bezpečnosti na pražském povodí.

Zdroj: PČR