Lampárna

Kompostejnery jsou u Pražanů stále více v oblibě

9. 10. 2015 kompostejnery a bioodpad PSAS Pražské služby 001

I když už pomalu sezóna zahrádkářům končí, přesto jsme zaznamenali dotaz jedné čtenářky na možnost smysluplnějšího zpracování odpadů ze zahrádky, než je jen jejich vyhazování do klasické popelnice. Že prý slyšela, že existují nějaké speciální nádoby, ze kterých se takový odpad nespaluje a vyrábí se z něj kompost. Ona sama prý na klasický kompost nemá místo.

S dotazem jsme se obrátili na Pražské služby, které v metropoli vlastně nakládání s odpady „pískají“ a tiskový mluvčí Radim Mana nám poskytl obšírné vysvětlení týkající se problematiky biodpadů, kam dotaz vlastně směřoval.

kompostejnery a bioodpad PSAS Pražské služby 003Pražské služby evidují rekordních 10 450 zákazníků, kteří využívají svoz bioodpadu. Zájemci třídí biologicky rozložitelný odpad do kompostejnerů o objemu 120 nebo 240 litrů. Svoz speciálních nádob na bioodpad probíhá jednou za 14 dní a lze ho sjednat celoročně nebo sezonně. Za rok 2014 bylo v kompostejnerech odevzdáno 4510 tun bioodpadu.

kompostejnery a bioodpad PSAS Pražské služby 002Co je kompostejner?
Kompostejnery se od klasických popelnic na komunální odpad technicky odlišují. Jejich konstrukční řešení je přizpůsobeno charakteru odpadu a jeho důkladnému provzdušnění, odvodu vlhkosti, snížení hmotnosti a neporušení vlastností pro další kompostování.
K dosažení optimálních podmínek dochází zejména díky větracím otvorům, které slouží k cirkulaci vzduchu a odvádění vlhkosti. Ve spodní části kompostejneru je pak umístěna mřížka oddělující pevnou část bioodpadu od kapalné složky, která je následně odpařována.
„Zmíněné konstrukční prvky vedou k omezení zápachu, výskytu larev a dokonce snížení ke hmotnosti odpadu vlivem odpaření vody. Svoz kompostejnerů je tak hygienický a lze ho provádět ve čtrnáctidenních cyklech,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Radim Mana

Radim Mana

Do kompostejnerů lze odkládat například listí, trávu, plevel, zbytky rostlin, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky či kávovou sedlinu. Naopak odpady jako zbytky jídla, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny či hobliny do kompostejnerů nepatří.
„Celoroční pronájem nádoby využívají domácnosti a živnostníci, kteří produkují bioodpad a mají ho zájem třídit bez ohledu na roční období. Sezónní osmiměsíční pronájem využívají především majitelé rodinných domů a zahrad,“ doplnil mluvčí Radim Mana

Bioodpady v číslech

Pražské služby svezly v loňském roce celkově 6603 tun biologicky rozložitelného odpadu. Největší množství 4510 tun pocházelo z kompostejnerů od živnostníků a domácností. Na sběrných dvorech Pražských služeb obyvatelé metropole odevzdali 2037 tun bioodpadu a v rámci mobilních sběrných dvorů 56 tun.
Službu sběru a svozu bioodpadu si zájemci mohou objednat elektronicky na www.psas.cz/bio a také na nejbližším zákaznickém centru společnosti Pražské služby, a.s., jejichž seznam najdete na www.psas.cz .

kompostejnery a bioodpad PSAS Pražské služby 004