Pražské recepty

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem

24. 2. 2017 Koprová omáèka s pošírovaným vejcem 
Nekoneèný knedlíkový seriál pokraèuje. „Èeská klasika s knedlíky Láznièka“ nám doporuèila recept jejich „dvorní dodavatelky“ Hany Trnkové, která si své dobroty i sama fotí.
Ingredience:
(pro ètyøi osoby)
- 6 vajec
- 2 menší cibule
- 250 ml smetany na šlehání
- 100 ml sterilovaného kopru
- 3 lžíce másla
- 2 lžíce hladké mouky
- cukr, sùl, pepø
- ocet
- hovìzí vývar (bujón)
Na knedlíky pak:
- 500 gramù hrubé mouky
- 2 žemle
- 300 ml mléka
- 20 gramù droždí
- špetku cukru
- 1 vejce
- sùl
Pøíprava:
Do vyššího hrnce dáme vodu, kterou okyselíme, vytvoøíme vaøeèkou vír a doprostøed opatrnì rozbijeme vejce. Vaøíme zvolna tøi minuty lehce pod bodem varu. Takto pošírujeme postupnì všechny vejce. Vyjmuté vkládáme do studené vody.
V kastrolu rozpustíme máslo, zpìníme cibuli, pøisypeme mouku, vytvoøíme svìtlou jíšku, kterou zalijeme vývarem a za stálého míchání pøivedeme k varu. Pøidáme sùl, pepø, po dvaceti minutách kopr, smetanu, dochutíme octem a cukrem a provaøíme.
Knedlíky: Do prosáté mouky vytvoøíme dùlek, rozdrobíme do nìj droždí, zasypeme trochou cukru a pøilejeme èást vlažného mléka. Necháme vzejít kvásek. Pak pøimícháme ostatní suroviny (nakrájenou žemli nakonec), prohnìteme tìsto, které necháme na teplém místì vykynout. Vytvoøíme dva knedlíky, které po odpoèinutí zavaøujeme ve vroucí osolené vodì dvacet minut.
A proè stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme pøemýšleli, èím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny èeské jsou knedlíky „všech druhù a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýèek. Po dohodì s pražskou firmou Knedlíky Láznièka jsme se proto rozhodli, že tuto typickou pøílohu a nìkdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patøiènì podpoøíme.
Mottem zmínìné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umìní“ a my vìøíme, že z nekoneèného seriálu si každý ze ètenáøù vybere ten svùj recept. Jistì tomu napomùže i fakt, že mnohé z receptù jsou ètenáøské.
Pražské recepty, jídlo, pokrm, pøíprava, vaøení, recept, kuchynì, kuchaøka, Koprová omáèka s pošírovaným vejcem

Nekonečný knedlíkový seriál pokračuje. „Česká klasika s knedlíky Láznička“ nám doporučila recept jejich „dvorní dodavatelky“ Hany Trnkové, která si své dobroty i sama fotí.

Ingredience:
(pro čtyři osoby)
– 6 vajec
– 2 menší cibule
– 250 ml smetany na šlehání
– 100 ml sterilovaného kopru
– 3 lžíce másla
– 2 lžíce hladké mouky
– cukr, sůl, pepř
– ocet
– hovězí vývar (bujón)
Na knedlíky pak:
– 500 gramů hrubé mouky
– 2 žemle
– 300 ml mléka
– 20 gramů droždí
– špetku cukru
– 1 vejce
– sůl

Příprava:
Do vyššího hrnce
dáme vodu, kterou okyselíme, vytvoříme vařečkou vír a doprostřed opatrně rozbijeme vejce. Vaříme zvolna tři minuty lehce pod bodem varu. Takto pošírujeme postupně všechny vejce. Vyjmuté vkládáme do studené vody.
V kastrolu rozpustíme máslo, zpěníme cibuli, přisypeme mouku, vytvoříme světlou jíšku, kterou zalijeme vývarem a za stálého míchání přivedeme k varu. Přidáme sůl, pepř, po dvaceti minutách kopr, smetanu, dochutíme octem a cukrem a provaříme.

Knedlíky: Do prosáté mouky vytvoříme důlek, rozdrobíme do něj droždí, zasypeme trochou cukru a přilejeme část vlažného mléka. Necháme vzejít kvásek. Pak přimícháme ostatní suroviny (nakrájenou žemli nakonec), prohněteme těsto, které necháme na teplém místě vykynout. Vytvoříme dva knedlíky, které po odpočinutí zavařujeme ve vroucí osolené vodě dvacet minut.

knedlíky láznička logoA proč stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme přemýšleli, čím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny české jsou knedlíky „všech druhů a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýček. Po dohodě s pražskou firmou Knedlíky Láznička jsme se proto rozhodli, že tuto typickou přílohu a někdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patřičně podpoříme.
Mottem zmíněné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umění“ a my věříme, že z nekonečného seriálu si každý ze čtenářů vybere ten svůj recept. Jistě tomu napomůže i fakt, že mnohé z receptů jsou čtenářské.