Aktuálně

Krčská Thomayerova nemocnice vylepšila pracoviště chirurgické JIP

8. 4. 2016 OL062002

Thomayerova nemocnice v Krči se od středy 6. dubna 2016 může pyšnit nově zrekonstruovanou Jednotkou intenzivní péče (JIP) místní Chirurgické kliniky. Slavnostního přestříhávání pásky se ujal herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský, který zde byl v loňském roce na chirurgické klinice hospitalizován a díky péči místních lékařů se zdárně zotavil.

Rekonstrukce JIP trvala 10 měsíců a náklady na ni se pohybovaly okolo 20 milionů korun. Jako zřizovatel na ně částkou 13,5 milionu přispělo i Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) a druhým střihajícím byl náměstek ministra Tom Philipp. Dalších několik milionů pak šlo i do přístrojového vybavení.

Čerstvě zrekonstruovanou JIP při Chirurgické klinice nemocnice sdílí s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. „Rekonstrukce umožní nejen kvalitnější poskytování zdravotní péči, ale také lepší a moderní pracovní prostředí pro personál kliniky a v neposlední řadě také zkvalitní podmínky výuky mediků z 1. LF UK,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Beneš.

Na snímku zleva: Jaromír Šimša, Tom Philipp, Zdeněk Beneš, Jan Hrušínský, Petr Štěpánek a Lenka Trubačová.

Na snímku zleva: Jaromír Šimša, Tom Philipp, Zdeněk Beneš, Jan Hrušínský, Petr Štěpánek a Lenka Trubačová.

„Hlavním důvodem pro rekonstrukci jednotky intenzivní péče byly nevyhovující provozní a hygienické podmínky původního oddělení,“ říká přednosta Chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Jaromír Šimša s tím, že neméně závažným důvodem pak byla nedostačující kapacita původní JIP a nutnost odkládání operačních zákroků. V rámci diagnostické a léčebné činnosti je na chirurgické klinice každoročně ambulantně ošetřeno okolo 47 000 nemocných, k operaci a léčení za hospitalizace je pak ročně přijímáno přibližně 3500 až 4000 osob.

Největší spádovou oblast nemocnice reprezentoval na následné tiskové konferenci starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek. „Pro naše obyvatele, kteří spádově do nemocnice patří, je otevření zrekonstruovaného pracoviště JIP na zdejší chirurgii určitě dobrá zpráva,“ uvedl starosta Štěpánek.
Připomněl také, že čtvrtá městská část je svou velikostí a počtem obyvatel srovnatelná třeba s krajským městem Plzní. A když se připočítají i další městské části a některé středočeské obce spolu s lidmi, kteří na Prahu 4 dojíždějí za prací, tak je náhle Thomayerova nemocnice zdravotnickým zařízením, které obsluhuje až 350 tisíc lidí, co se velmi podobá třeba Brnu. „V tomto ohledu jsme rádi, že Praha 4 nemusí být zřizovatelem nemocnice. Na druhou stranu jsme ale připraveni jí v rámci našich možností všestranně pomáhat,“ dodal starosta.

OL062020Samotná rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap a ujala se jí brněnská společnost Unistav Construction. V první etapě byla zrekonstruována administrativní část v prvním patře budovy G3, a to včetně dvou nových seminárních místností pro výuku zdravotních sester a mediků 1. LF UK. Ve druhé etapě pak bylo zrekonstruováno patro druhé, tedy samotná JIP, které nově čítá celkem 10 lůžek včetně 4 v nejvyšší kategorii s možností umělé plicní ventilace. Dvě lůžka mohou být provozována i v infekčním režimu.

Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice poskytuje základní i specializovanou chirurgickou péči pro populaci starší 18 let ze širokého spádu Prahy 4, 11, 12, Prahy-západ a přilehlých částí Středočeského kraje. Klinika zajišťuje také komplexní traumatologickou péči o dospělé nemocné s úrazy.

Pro svoji snadnou dostupnost je cílovou nemocnicí pro Záchrannou službu i pro jiné než spádové oblasti Prahy a jejího nejbližšího okolí. V areálu nemocnice je navíc i heliport pro vrtulníky Záchranné služby.

OL062038 (1)Hlavním odborným programem Chirurgické kliniky 1. LF UK a TN je léčba zhoubných nádorových onemocnění jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní i některých vzácnějších typů nádorů. Thomayerova nemocnice, díky přítomnosti Komplexního onkologického centra (KOC), nabízí nemocným z celé České republiky nejen kompletní spektrum onko-chirurgických výkonů na celém zažívacím traktu, ale i veškeré alternativy moderní onkologické léčby, jako je chemoterapie, biologická léčba či terapie zářením na moderních lineárních urychlovačích. Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice je rovněž výukovým pracovištěm 1. LF UK v Praze.