Aktuálně

Lanovka je od pátku dalším lákadlem rozkvétajícího Petřína

8. 4. 2016 Lanovka na Petřín po rekonstrukci 007

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) slavnostně uvedl v pátek 8. dubna 2016 znovu do provozu lanovou dráhu na Petřín. Ta se s cestujícími rozjela poprvé od loňského září, kdy byla časovou náročností a rozsahem oprav ojedinělá rekonstrukce zahájena.

Petřínská lanová dráha získala především nový prefabrikovaný železobetonový most ve stanici Nebozízek. Původní most na lanové dráze se totiž vlivem špatného podloží pohyboval směrem ke stanici Újezd a mírně se nakláněl směrem ke Smíchovu. Jeho výměna byla tudíž nezbytná.

Lanovka na Petřín po rekonstrukci 009Po výstavbě nové mostní konstrukce a nástupiště na Nebozízku byly položeny kolejnice, následovaly elektroinstalační práce. Nástupiště i most získaly nové osvětlení, přístupové schody a zábradlí, zastávka Nebozízek také novou vstupní bránu. Prostor mezi jednotlivými mostními díly byl vyplněn kompozitem s protiskluzovou úpravou. První orientační zkouška pojezdu vozu po trati a kontrola průjezdnosti kolem stanice Nebozízek byla úspěšně provedena 15. března 2016.

Lanovka na Petřín po rekonstrukci 011Opravy souběžně proběhly také v horní stanici Petřín. Konkrétně šlo o její bezpečnostní systém a technologické zázemí. Ve dnech 22. až 24. března 2016 se uskutečnila odborná kontrola všech lan, čtyř náprav vozů a revize provozu dráhy. Úspěšně pak proběhlo řízení o povolení zkušebního provozu.

Ve stanici Újezd byla zrekonstruována vstupní hala, nástupiště i toalety pro cestující, dále bylo opraveno a dovybaveno zázemí pro zaměstnance. Na trati byla namontována nová úsporná LED svítidla. Odstávku podnik využil i k pravidelné revizi dráhy i vagónů, kde byly vyměněny podlahy a upraven vnější lak.

Lanovka na Petřín po rekonstrukci 006„Lanovka na Petřín je už dlouhá léta nejvýznamnější dopravní atrakcí Prahy. Využívají ji tisíce Pražanů i turistů, proto jsem rád, že se rekonstrukci podařilo dokončit a s nastupujícím jarem bude lanovka všem zájemcům opět plně k dispozici,“ řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu, evropské fondy a školství Petr Dolínek (ČSSD).

„Úspěšně jsme završili dosud nejrozsáhlejší a zároveň nejdelší rekonstrukci petřínské lanové dráhy, která zajistí především větší stabilitu, bezpečnost a komfort pro cestující. Náklady na rekonstrukci mostu v souladu s plánem nepřesáhly 24 milionů korun,“ uvedl při dopolední novinářské jízdě generální ředitel dopravního podniku Jaroslav Ďuriš.

Lanovka na Petřín po rekonstrukci 005Zároveň se v prostorách horní stanice Petřín návštěvníkům opětovně zpřístupnila stálá expozice mapující historii lanové dráhy na Petřín a (dnes již zaniklé) lanové dráhy na Letnou. Expozice byla nově rozšířena o několik panelů, které přibližují právě proběhlou rekonstrukci lanové dráhy, včetně několikaminutového videa s nejzajímavějšími záběry z této rekonstrukce.

Lanovka na Petřín (dlouhá 510 metrů) je v provozu od roku 1891, kdy jezdila s pohonem na vodní převahu. Po odstávce související s první světovou válkou se na trasu vrátila v roce 1932, kdy už jezdila na elektřinu. Po ničivých sesuvech půdy v roce 1965 byla trať obnovena až o dvacet let později. Tehdy byla začleněna do systému MHD. Ročně přepraví kolem 1,9 milionu cestujících. Na trase se nacházejí tři zastávky, po kolejích jezdí dva vozy pocházející z roku 1985, které dosud fungují na původních, lehce upravených, podvozcích z roku 1932.

Po rekonstrukci mostu lanovka jezdí dle letního jízdního řádu, tedy v intervalu 10 minut. Doba jízdy jednoho spoje lanové dráhy na Petřín je 5 minut, včetně odbavení cestujících ve stanici Nebozízek. V případě většího zájmu cestujících Dopravní podnik standardně vypravuje jízdy nad rámec schváleného jízdního řádu. Těch bylo v loňském roce 632, v roce 2014 pak 1 152 a v roce 2013 celkem 754 mimořádných jízd.

Zdroj: DPP, foto Pravá Praha

Lanovka na Petřín po rekonstrukci 001 Lanovka na Petřín po rekonstrukci 002 Lanovka na Petřín po rekonstrukci 003 Lanovka na Petřín po rekonstrukci 008 Lanovka na Petřín po rekonstrukci 010Lanovka na Petřín po rekonstrukci 004