Aktuálně

Malý kousek Stodůlek se může těšit na novou kanalizaci a vodovod

13. 4. 2016 vodovod

Ulice Vstavačová, Pod Zličínem a Ostřicová v městské části Praha 13 – Stodůlky dostanou nový vodovod a kanalizaci. Záměr realizovat veřejnou zakázku na tuto stavbu schválila Rada hl. m. Prahy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 83 milionů Kč bez DPH.

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace a vodovodních řadů. V rámci stavby bude rovněž provedena rekonstrukce místních komunikací a chodníků, přeložek veřejného osvětlení, kabelů a výstavba opěrných zídek pro zajištění svahů v blízkosti nově budované komunikace. Čerpací stanice splaškových vod, která již byla postavena v rámci předstihových prací, bude osazena technologií.

Jsem ráda, že byl Radou schválen záměr na kanalizaci a vodovod ve Stodůlkách. Lidé z této městské části budou moci své nemovitosti napojit na nově vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu, na kanalizaci a vodovod. Současně se budou rekonstruovat komunikace a chodníky, tím jistě výrazně přispějeme ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Zdroj: MHMP