Aktuálně

Městské části mohou získat dotace na investice v celkové výši přes miliardu korun

17. 1. 2017 magistrát 002

V rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 je zapracována rezerva pro městské části na krytí investičních potřeb ve výši 1,267 miliardy korun. Poskytování dotací z této rezervy upravují pravidla schválená na dnešním jednání Radou hl. m. Prahy.

Městská část hl. m. Prahy může uplatnit maximálně tři žádosti. Termín pro podání žádostí je do 10. února 2017.

náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Eva Kislingerová 101„Z rezervy budou podpořeny investiční projekty realizované městskými částmi zaměřené na rozvoj infrastruktury, kultury i sociální oblasti. Posuzována bude vždy potřebnost akce z hlediska přínosu pro rozvoj území nebo demografického vývoje,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, která návrh „Pravidel pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017“ předložila.

Jak Kislingerová připomněla, finanční vztahy k městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy jsou meziročně vyšší, a to o 168 milionů korun. „Konkrétně to znamená, že jsme navýšili příspěvek na školství z 1 360 korun na 2 000 korun na jednoho žáka, což představuje růst o 81 milionů korun. Připravena je investiční rezerva pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na výstavbu hasičských zbrojnic, a to ve výši 103 milionů korun, Počítáme rovněž se spolufinancováním projektů EU v celkové výši 200 milionů korun, což je stoprocentní nárůst oproti minulému roku. A v neposlední řadě jsme zřídili novou rezervu pro participativní rozpočty městských částí ve výši 50 milionů korun,“ upřesnila náměstkyně primátorky.

Zdroj: MHMP