Víte to?

Náchodská v Horních Počernicích prochází rekonstrukcí

3. 11. 2015 náchodská 002

Od 2. do 26. listopadu 2015 bude pro automobilový provoz uzavřena komunikace Náchodská od ulice Bořetická na hranice Hl. m. Prahy (Praha 20-Horní Počernice). Důvodem je souvislá údržba komunikace.

Vzhledem k tomu, že uzavření části této komunikace zásadně ovlivní příjezd do Prahy z východu, žádá proto magistrát řidiče, aby věnovali maximální pozornost značení objízdných tras. Investorem akce je TSK hl. m. Prahy, projektantem firma D-Plus a zhotovitelem spol. Skanska, a.s.

Silnicí II/611 (bývalá hradecká výpadovka) projíždí nyní uzavřeným úsekem podle měření z roku 2014 v každém směru okolo osmi tisíc aut denně. V rámci souvislé údržby v délce 1,73 km dojde k odfrézování povrchu do hloubky 80 mm, vyspravení trhlin a položení nového povrchu a obnově dopravního značení. V místě zastávek autobusů bude provedena sanace podloží s následnou pokládkou živice odolné proti plastické deformaci.

náchodská 001Objízdné trasy

– Pro směr z Prahy bude vedena objízdná trasa po automobilovou dopravu přes obec Zeleneč: Bártlova – U Úlů – Bezručova (Zeleneč) – Čsl.armády – Poděbradská.
– Pro směr do Prahy bude vedena objízdná trasa pro automobilovou dopravu taktéž přes obec Zeleneč.
– Pro nákladní dopravu bude vedena objízdná trasa po dálnici D11 – (exit 8) Olomoucká – Pražský okruh – Novopacká – Ve Žlíbku.
– Vjezd vozidlům MHD povolen (mimo 14. – 15. 11. 2015 – úplné vyloučení provozu)

náchodská 00