Aktuálně

Náměstek primátorky Petr Dolínek představil varianty zákazu vjezdu kamionů na území Prahy

7. 3. 2017 spořilovská spojka kamiony kamion 002

Šance, že by se metropole zbavila v dohledné době masy kamionů, která díky nedokončenému Pražskému okruhu, konkrétně jeho části známé jako stavba SOKP 511 od Běchovic k dálnici D1, absolvuje mýtem ani nezpoplatněnou „vyhlídkovou jízdu“ přes Spořilov, Jižní a Štěrboholskou spojku k dálnicím D11 a D10, je mizivá.

Na druhou stranu je ale přece jen potřeba kvitovat, že někteří politici nehodili „flintu do žita“ a stále hledají řešení problému. Vtírá se ale otázka, zda jsou opravdu vedeni snahou o zajištění důstojného a zdravějšího života části obyvatel Prahy, nebo již na dveře klepe otázka voleb, letošních i těch komunálních v dalším roce. Ale to již necháme na vás.

Když vláda vloni kývla Evropské komisi na stopku pro stavbu SOKP 511, respektive její vyřazení z balíčku prioritních akcí, které by nemusely absolvovat celou EIA znova a zajistila si tak unijní peníze, byl to náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který se nechal slyšet, že je ochoten kamiony do Prahy nepustit. I když byl okamžitě nařčen, že nic takového není vlastně možné, tak začal „červenou kartu“ pro kamiony připravovat.

První návrh - mnoho neřešící

První návrh – mnoho neřešící

Dnes na tiskové konferenci pak náměstek Dolínek představil výsledky zhruba půlroční práce. Hlavní město Praha má podle něj již k dispozici dva konkrétní návrhy připravené projekčními kancelářemi na zákaz vjezdu nákladních vozidel s délkou nad 12 metrů na své území. Obě varianty příští týden projedná s radním pro dopravu Středočeského kraje Františkem Petrtýlem.

První návrh má znemožňovat nákladním autům v délce nad 12 metrů kdekoliv sjet z Pražského okruhu směrem do Prahy při zachování dopravní obslužnosti velkých cílů nákladní dopravy v okrajových částech hl. m. Prahy. Průjezd po Pražském okruhu včetně jeho dočasného vedení přes Chodovskou a Štěrboholskou radiálu (výše zmíněná vyhlídková jízda – pozn. red.) zůstane nicméně nedotčen (zpracovatel – Sinpps, s.r.o.).
Podle názoru redakce jde sice o vstřícný krok, který může na některých místech pomoci, ale problém nevyřeší. Je ale pravděpodobné, že Dolínek získá podporu jak v pražském zastupitelstvu, tak i u Středočechů. Pro ně návrh bolestivý skoro nebude. Realizace by mohla klapnout do konce tohoto roku.

Druhý návrh - zřejmě neprůchozí

Druhý návrh – zřejmě neprůchozí

Druhý návrh, který doplňuje ten první, má navíc znemožňovat nákladním autům v délce nad 12 m jízdu po části Městského okruhu vymezeného úsekem MÚK Spořilov východ – Spořilovská spojka – MÚK Záběhlice – Jižní spojka – MÚK Štěrboholy – Štěrboholská spojka – MÚK Běchovice západ (zpracovatel – Projekce dopravní Filip, s.r.o.).
To by už podle mínění redakce problém řešilo pro Prahu významně. Zde ale očekáváme, že toto opatření nebude pro Středočeský kraj průchozí. Ale vyjednávat se přece může…

„Víme, že by opatření mohlo mít dopad na některé lokality Středočeského kraje, proto jsem návrhy již konzultoval s radním pro dopravu Středočeského kraje, panem Petrtýlem, se kterým se setkám znovu v pondělí. Musíme velmi pečlivě prověřit zejména spojení dálnic D1 a D11, kde nám chybí stavba č. 511 Pražského okruhu. V brzké době připravím tisk do rady, která rozhodne, co přesně bude Praha požadovat. Následně bude připraven návrh dopravního značení a bude zahájeno klasické správní řízení na Odboru dopravních agend, ve kterém se budou řešit objízdné trasy atd.,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Častý obrázek ze Spořilova

Častý obrázek ze Spořilova

Uvedený tisk by měla Rada hl. m. Prahy projednat do konce dubna. Ještě předtím budou probíhat velmi intenzivní jednání se všemi zainteresovanými stranami „Říkám otevřeně, že budu při jednáních hájit zájmy Pražanů velmi tvrdě, protože zatížení zejména tranzitní dopravou je v Praze neúnosné. Má dopady nejen na dopravní situaci, ale také na stav ovzduší a tím i zdraví Pražanů, což je nepřijatelné. Ačkoli děláme vše proto, aby stát co nejrychleji dostavěl Pražský okruh, tak vše stále vázne. Proto považuji za svou povinnost bránit Pražany tímto způsobem,“ dodal náměstek Petr Dolínek.

Během tiskové konference Dolínek zmínil i to, že nejen obyvatelé Prahy, ale i místní firmy potřebují nějaký časový horizont pro své investice a rozhodování, ať již od otázky bydlení až po stavbu legistických areálů a další infrastruktury.
Ohledně samotné stavby SOKP 511 pak uvedl, že by v dohledné době měly na MŽP doputovat podklady k EIA. Drobný skluz vidí v tom, že se aktualizovaly údaje o zatížení dopravní sítě o vliv Blanky. Samotný proces EIA by měl na MŽP trvat zhruba šest měsíců a pak se teprve uvidí, zda bude možné v její přípravě a realizaci pokračovat. No, to již ale bude zřejmě po parlamentních volbách…

Když to na Štěrboholské spojce nejede...

Když to na Štěrboholské spojce nejede…