Víte to?

O lidi bez domova je i v mrazivých dnech postaráno

8. 1. 2016 karlův most zima mráz sníh bezdomovec žebrák

Příchod mrazů je zátěžovým testem zimních opatření v podobě zvýšeného zájmu o noclehárny, které byly otevřeny právě v rámci uvedeného systému pomoci osobám bez přístřeší. Magistrát v současnosti konstatuje, že systém zcela plní svůj účel a o lidi, kteří chtějí využít pro ně určených služeb, je postaráno.

Přelom roku 2015/2016 přinesl výrazné ochlazení a teploty se několik dní držely výrazně pod nulou. Z tohoto důvodu došlo na konci minulého roku k naplnění kapacit dvou zimních nocleháren, které byly otevřeny v souvislosti se zimními opatřeními. Ihned poté byla zprovozněna rezervní kapacita na lodi Hermes. Jeho záložní kapacita je momentálně zcela dostačující, aby pokryla poptávku po noclehu i v případě dalšího snížení teplot.

loď hermes„Zimní opatření byla připravena tak, aby byla co nejefektivnější. Ukazuje se, že dvě zimní noclehárny bez problémů pokrývají poptávku v období, kdy se teploty drží kolem nuly. Pro dny, jako jsou tyto, při nichž se teploty konstantně drží pod nulou, je v rámci systému pomoci přichystáno dostatek záložních kapacit jak na lodi Hermes, tak v případě opravdu extrémních teplot i v nízkoprahových centrech,“ uvedla Irena Ropková, zastupitelka hl. m. Prahy, která se na přípravě systému pomoci podílela.

Na opatřeních na pomoc lidem bez domova spolupracují zejména Armáda spásy, NADĚJE, Arcidiecézní charita Praha a Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). CSSP je zároveň jako příspěvková organizace hl. m. Prahy koordinátorem jednotlivých služeb.

žebrák KM„Koordinace pomoci probíhá bezproblémově. Vzájemná komunikace mezi jednotlivými humanitárními organizacemi, ale i institucemi jako je městská policie či pražský dopravní podnik je již léty prověřená,“ poukazuje náměstek primátorky Petr Dolínek na fakt, že zimní opatření pro lidi bez domova jsou realizována již několik let. „Nesmíme však usnout na vavřínech, zima je ještě dlouhá a máme za sebou teprve první čtvrtinu období, po která bude mimořádná pomoc lidem bez domova realizována,“ dodal Dolínek.

Zimní opatření byla zahájena 1. 12. 2015 a trvat by měla do 31. 3. 2016. Za prosinec bylo poskytnuto celkem 4734 noclehů, 16 701 pobytů v denních centrech a 140 pobytů v nočních centrech. Terénní týmy uskutečnily celkem 3352 kontaktů.

Zdroj: MHMP