Lampárna

Obnova stromořadí sakur v ulici V Olšinách probíhá postupně a šetrně

3. 3. 2017 V Olšinách sakury 002

Na naši redakci se obrátila řada čtenářů z Prahy 10, kteří mají strach o osud krásného stromořadí sakur v ulici V Olšinách. Vyděsila je totiž zpráva, že by mělo padnout k zemi. věřím, že je můžeme uklidnit. Kácet se sice bude, ale jen v nutné míře a stromy mají být adekvátně nahrazeny.

Pro obnovu stromořadí v ulici V Olšinách v Praze 10 byla zpracována projektová dokumentace, které předcházel podrobný dendrologický průzkum. Práce probíhají maximálně šetrně dle aktuálního stavu jednotlivých stromů. Cílem obnovy je zachování vzhledu a typického rázu celé ulice i pro další desetiletí.

Projektovou dokumentaci „Celkové koncepce obnovy stromořadí v ulici V Olšinách“ zpracoval pro Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy krajinářský architekt a uznávaný dendrolog Ing. Josef Souček.

V Olšinách sakury 001Projekt obsahuje mj. závěry dendrologického průzkumu 134 ks stromů ve stromořadí. Ten konstatuje, že značná část jedinců je ve velmi špatném zdravotním stavu, který je zapříčiněn jak věkem, který u sakur v našich podmínkách není vysoký, tak i stresovým prostředím rušné ulice, a část stromořadí je napadena dřevokaznými houbami. Pokácení stromů v nejhorším zdravotním stavu bylo povoleno orgánem ochrany přírody v Praze 10.

„Opravdu nikoho z nás netěší, když musíme pokácet vzrostlý strom. U stromů podél cest ale musíme pečlivě sledovat jejich zdravotní stav. Bohužel v pražských ulicích stromy dost trpí a jejich obnova je čas od času nutná. Snažíme se ale všude, kde to jde, vysadit více stromů, než kolik jich pokácíme,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V rámci obnovy stromořadí se kácí 53 ze 134 stromů. Jedinci, které lze na místě zachovat, budou ošetřeni odbornými arboristickými zásahy a nově bude vysazeno 73 stromů. To je maximum, které je možné v této ulici za současného stavu existence mnoha sítí technické infrastruktury vysadit. Dosazovaný druh je totožný s původním – tedy sakury kultivaru „Kanzan“.

Zdroj: MHMP

Probírku skoro nezaznamenáte...

Probírku skoro nezaznamenáte…