Zeptali jsme se

Odpadky se budou odvážet dál, pro lidi se nic v podstatě nemění

8. 7. 2016 Popelnice 007

Dnešní rozhovor je poněkud netradiční. Hlavní město nedávno schválilo velkou veřejnou zakázku na nakládání s komunálním odpadem a hned se vyrojila řada spekulací a nejasností. Magistrát proto vydal rychlý přehled nejčastějších dotazů a odpovědí, který rádi předáváme dál. Přehled našich článků o problematice odpadů pak najdete ZDE .

Otázky a odpovědi k uzavření veřejné zakázky „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016-2025″.

Jaká je současná situace se svozem komunálního odpadu v Praze?
Ve zhruba dvou třetinách metropole
zajišťuje svoz odpadu společnost Pražské služby, a.s. Ve zbývající třetině to je společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., a její dva subdodavatelé, společnosti Komwag, a.s., a Ipodec-Čisté město, a.s. Tímto způsobem je zajištěn svoz komunálního odpadu do 31. července 2016.

Co nastane po tomto datu? (31. 7. 2016)
Pro Pražany se nezmění nic,
odvoz odpadu a další nakládání s ním bude na dalších deset let plně zajištěno, a to konsorciem Pražské odpady 2016–2025, které představují společnosti Pražské služby, a.s,. a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., s tím, že na svozu se budou i nadále podílet i společnosti. Komwag a Ipodec – čisté město.  Předpokládaný termín zahájení plnění nové smlouvy je od 1. srpna 2016, to vše za předpokladu, že město v zákonné lhůtě 15 dní po odeslání rozhodnutí o přidělení zakázky neobdrží námitky proti rozhodnutí zadavatele.

popelnice malešice vydrova ave 001Na základě čeho byl vybrán vítěz výběrového řízení?
Konsorcium Pražské odpady 2016–2025
se stalo vítězem otevřeného zadávacího řízení, které bylo zahájeno v lednu letošního roku, na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena. Zadávací řízení bylo vypsáno jako poskytnutí komplexní služby, tedy zajištění svozu a dalšího nakládání s komunálním odpadem. V rámci podaných nabídek byla hodnocena cena za 12 měsíců zakázky a tato kalkulační cena činila 1 196 323 958,- Kč bez DPH. Ceny za dané služby budou v průběhu plnění smlouvy účtovány podle skutečného stavu či objemu plnění v příslušném období na základě jednotkových cen, které ve své nabídce Konsorcium uvedlo. Tyto jednotkové ceny budou pro Konsorcium závazné po celých příštích 10 let a Praha bude tedy platit pouze to, co skutečně bude v rámci pražského systému svezeno, využito či odstraněno. Nabídnuté jednotkové ceny se sice v průběhu deseti let mohou měnit, ale pouze na základě jasně stanovených mechanismů ve smlouvě (např. inflační nebo naopak i deflační doložka nebo další jasně stanovené skutečnosti).

Bude se zvyšovat poplatek za svoz odpadu?
Poplatek za odvoz odpadu
stanovený vyhláškou č. 2/2005 současné vedení města měnit nechce.

Zdroj: MHMP

DOMÁCÍ - PRAHA - ZEVO - SPALOVNA MALEŠICE - PROHLÍDKA