Víte to?

Pokuty od černých pasažérů začne vymáhat přímo DPP

9. 2. 2017 metro jde revizor 002

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne sám vymáhat nezaplacené pokuty za jízdu načerno a další přestupky proti přepravnímu řádu. Změní se tak často kritizovaná praxe z minulosti, kdy Dopravní podnik pohledávky prodával externím firmám, které buď pokuty samy vymáhaly, nebo s pohledávkami dále obchodovaly.

V roce 2014 se dosavadní systém, jenž spočíval v postupování pohledávek z pokut třetím osobám, zhroutil po přelomovém rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem. Ten rozhodl, že firmám, které pohledávky tehdy skupovaly od dopravních podniků po celé České republice, nenáleží vysoké náklady na právní zastoupení a další příslušenství, které si nárokovaly.

Soud tehdy jasně doporučil, že dopravní podniky mají vymáhat pohledávky samy. Tímto rozhodnutím se později začaly řídit i ostatní české soudy. A kolik dnes stojí jízda „na černo“ – 1500 Kč. To je základní přirážka při přepravě cestujícího bez platného jízdního dokladu, která se snižuje na 800 Kč, když je zaplacena na místě kontroly nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně. Postih v doplatkové pokladně je možné zaplatit nejdříve následující pracovní den od 13 hodin.

Gillar Martin DPP GŘ 002

Martin Gillar

„Pohledávky z nezaplacených pokut už nebudeme postupovat externím zájemcům jako dříve. Pohledávky budeme sami vymáhat prostřednictvím více advokátních kanceláří. Tato změna je v souladu s vývojem judikatury a výkladových stanovisek soudů v této oblasti. Advokátní kanceláře zajistí proces vymáhání pohledávek od pokusů o mimosoudní vyrovnání, přes zastoupení u soudů až po případné exekuce,” vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel DPP Martin Gillar.

„Současné vedení má velký zájem na nastavení efektivity vymáhání pohledávek tak, aby nás celý proces stál co nejméně. Celý postup vymáhání bude nově plně pod kontrolou DPP. Mělo by tak dojít k maximálnímu omezení excesů spojených s vymáháním nezaplacených pokut. Chceme, aby byl celý proces k dlužníkům co nejšetrnější při zachování maximální účinnosti. Naším cílem je, aby se stal vzorem pro vymáhání ve veřejném sektoru,” říká Dalibor Kučera, vedoucí Právního odboru DPP.

Zdroj: DPP