Víte to?

Práce na pražském rozpočtu intenzivně pokračují

5. 10. 2016 magistrat-v-noci-001

Rada hl. m. Prahy se každé úterý schází nad přípravou návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017. Práce pokračují v souladu s harmonogramem a diskuse se přesouvá od provozních výdajů k investicím, zejména strategickým a prioritním investičním akcím.

Po výjezdním zasedání, na kterém si radní rozdali sérii konkrétních úkolů s cílem zefektivnit vynakládání finančních prostředků v rozpočtu metropole na další rok, pokračují práce na rozpočtu podle stanoveného plánu.

Eva Kislingerová

Eva Kislingerová

„Jindy bouřlivá debata o modelu finančních vztahů mezi vlastním hlavním městem a jeho městskými částmi se letos soustředí na možnosti navýšení příspěvku na školství v městských částech, jinak je navrhováno zachovat výpočtovou strukturu beze změn. I to představuje pro městské části dobrou zprávu, protože díky zvýšeným daňovým příjmům již nyní mají garantováno posílení finančních vztahů o celkem 86 miliónů korun,“ komentuje náměstkyně primátorky Eva Kislingerová. Z návrhu státního rozpočtu na rok 2017 pak vyplývá, že na výkon státní správy obdrží meziročně navíc dalších 64 mil. Kč.

Zvláštním tématem rozpočtu na rok 2017 jsou pak rezervy pro městské části. „O definitivní výši se ještě vede diskuse, nicméně již nyní je zřejmé, že městské části opět obdrží 250 miliónů korun z podílu na loteriích a 50 miliónů korun jako již zmíněné spolufinancování hlavního města Prahy na jejich participativních rozpočtech,“ uvedla dále náměstkyně Kislingerová. Rada hl. m. Prahy rovněž počítá s tím, že v příštím roce bude více než 100 mil. Kč investic uvolněno ve prospěch jednotek dobrovolných hasičů. Jasně tak chce vyzdvihnout důležitost jejich činnosti nejen v oblasti bezpečnosti, ale i sportu a spolkového života na městských částech.

Stejně jako v letošním roce i v roce 2017 hodlá vlastní hl. m. Praha spolufinancovat evropské projekty městských částí. Hlavní investiční rezerva pro městské části bude pravděpodobně jako dosud směřována do školství a dále také do oblasti zeleně. „Ačkoliv debata o vztahu města k městským částem není u konce, již nyní je jasné, že městské části se pro příští rok mohou těšit na významnou finanční injekci, která by jim zejména v investiční oblasti měla výrazně pomoci,“ řekla náměstkyně Kislingerová.

magistrat-ilustracky-001Náměstkyně primátorky Eva Kislingerová je kromě toho přesvědčena, že metropole i přes to bude disponovat dostatečnými finančními prostředky na předčasné splacení úvěru v částce 8,5 mld. Kč a tuto variantu řešení dluhové služby města hodlá i nadále prosazovat. Úvěr Evropské investiční banky byl ze všech dlouhodobých finančních závazků města vybrán velmi pečlivě, jeho výhodou je absence sankcí za předčasnou úhradu. Největší předností pak bude citelná úleva úrokových nákladů metropole, neboť předčasné splacení 8,5 mld. Kč ušetří hlavnímu městu prostředky ve výši pohybující se kolem 1 mld. Kč.

Z dalších kapitol návrhu pražského rozpočtu na rok 2017 potom vyplývá, že město nezapomíná ani na investice do lidského kapitálu, kdy se Rada hl. m. Prahy aktivně hlásí k vládní politice a i na úrovni vlastního hlavního města a jeho organizací počítá s platovým nárůstem všech svých zaměstnanců již od 1. listopadu tohoto roku. Platy v oblasti školství pak vzrostly již od 1. září, zdravotníci se dočkají 1. ledna 2017.

Zdroj: MHMP