Víte to?

Praha 1 chce utlumit ohňostroje odpalované živelně z Vltavy

24. 6. 2016 art4

Díky iniciativě Městské části Praha 1 a zejména radního pro oblast bezpečnosti Ivana Solila (ČSSD) již obyvatele i návštěvníky Prahy nebude obtěžovat hluk z ohňostrojů odpalovaných z řeky Vltavy. Zastupitelstvo MČ Praha 1 totiž schválilo memorandum, které je prvním krokem k řešení tohoto problému.

Hluk z častých ohňostrojů v centru Prahy již delší dobu trápí občany i návštěvníky hlavního města. Odpalování ohňostrojů ze břehu Praha 1 dobře reguluje, jenže pyrotechniku provozovanou z Vltavy regulovat nemůže – koryto řeky spravuje Povodí Vltavy.

Praha 1 se rozhodla důrazně jednat a tento neúnosný stav řešit. Podporuje návrh vyhlášky hl. města Prahy o používání pyrotechnických výrobků na území Prahy, která zakáže provozování ohňostrojů na celém území památkové rezervace, tedy i na řece.

Co však do doby, než magistrát vyhlášku vydá? Městská část Praha 1 společně s Povodím Vltavy a Státní plavební správou podepsali memorandum, v němž všechny strany vyjadřují vůli problém bezodkladně řešit. Zastupitelstvo Prahy 1 toto memorandum schválilo v úterý 21. 6. 2016.

Státní podnik Povodí Vltavy a Státní plavební správa podle memoranda využije všech zákonných prostředků ke znemožnění odpalování ohňostrojů na řece Vltavě z míst, která v Praze 1 spravuje. Zároveň bude v rámci svých pravomocí postihovat vlastníky plavidel, ze kterých se ohňostroje odpalují, například neuzavřením nájemní smlouvy na kotvení. Státní plavební správa ve spolupráci s městkou policií Praha bude taková plavidla též ve zvýšené míře kontrolovat. Vyhláška hlavního města Prahy by měla situaci kolem ohňostrojů vyřešit systémově, avšak její přijetí je otázkou spíše měsíců.

A co bude obsahovat návrh vyhlášky?

Podle připravované vyhlášky bude provádění ohňostroje zakázáno mimo jiné v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, a od její hranice na řece Vltavě rovněž ve směru proti jejímu proudu až k Barrandovskému mostu. Ve směru proudu až k Trojskému mostu a v okruhu 500 m od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči, domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením. Na novoroční ohňostroj se zákaz vztahovat nebude.