Víte to?

Praha 6 by chtěla uzavřít výjezdy z Blanky, magistrát je ostře proti

8. 9. 2016 vitezne-namesti-letec-05

Otevření Tunelového komplexu Blanka před necelým rokem přivedlo na Prahu 6 takové množství dopravy, které stávající silniční síť nedokáže dobře absorbovat. Chybí jak navazující Břevnovská radiála, tak i „obchvat“ Vítězného náměstí. Kolony a zácpy jsou zde pak na denním pořádku.

Když k tomu přistoupí i uzavření Korunovační kvůli hlukovým opatřením a především přestavbě mostu přes železnici (umožní v budoucnu realizovat dvoukolejnou trať Praha – Kladno), je zde situace opravdu neveselá. Uzavírka Korunovační má přitom trvat do půlky prosince s možným drobným zkrácením termínu.

Nelze se proto divit zdejší radnici, že hledá jakékoliv řešení, které by lokalitě ulevilo. Jednou z představ vedení šesté městské části je uzavření výjezdů z Blanky na Prašný most. To by výrazně ulevilo Svatovítské ve směru na Vítězné náměstí. Tento možný krok se ale velmi nelíbí magistrátu.

tk_praha_6„Před spuštěním Blanky jsme žádali magistrát, aby přijal řadu opatření, která by zlepšila průjezdnost oblasti. Bohužel, po několikanásobném marném dovolávání nám nezbývá než veřejně magistrát vyzvat, aby se našimi požadavky zabýval,“ uvedl starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář (TOP 09).
Za magistrát pak kontroval náměstek pro dopravu Petr dolínek (ČSSD), který uvedl: Situaci řeším každý den, například jsem proboxoval změnu směru jízdy autobusu na Vítězném náměstí. Ale musí spolupracovat i radnice. Zavřít páteřní komunikaci je líbivé, ale situaci to nevyřeší.“

A jaké požadavky vznáší Praha 6?

– Zřízení tzv. „světelné závory“ na Roztocké – zadrží auta mimo obytnou zástavbu na tř. Jugoslávských partyzánů
– Uzavřít výjezdy z tunelového komplexu Blanka na Prašném mostě – uleví Svatovítské ve směru na Vítězné náměstí
– Urychleně řešit P+R parkoviště na Dlouhé míli, oživit projekt parkovacího domu ve Veleslavíně, projednat možnosti zřízení P+R Vypich, Praha 6 je ochotna přispět na P+R parkoviště v Roztokách a Suchdole
– Urychleně zprovoznit garáže na Prašném mostě a ve Studentské ulici
– Zprůjezdnit ulici U Vorlíků
– Znovu prověřit obrácení jednosměrky v ulici Pelléova tak, aby auta mohla vyjíždět na křižovatku Špejchar
– Okamžitý zákaz vjezdu kamionů na Patočkovu, Evropskou
– Měřící stanice na Patočkovu, Svatovítskou, Jugoslávských partyzánů a Veleslavín – bezpodmínečně zveřejňovat výsledky měření
– Zpracovat mimoúrovňové řešení křižovatky Vypich
– Výhledově, po dokončení stavby nové ÚČOV, zprůjezdnit trasu Papírenskou ulicí přes Císařský ostrov

vitezne-namesti-letec-02