Víte to?

Praha bude o víkendu zkoušet těsnost plynových rozvodů

26. 10. 2015 plynoměr

Pokud o víkendu do vašeho nosu uhodí nepříjemný zápach a nebudete tušit proč, tak pozor! Mohlo by to znamenat, že někde ve vašem okolí dochází k úniku plynu. Firma Pražská plynárenská Distribuce bude totiž v souvislosti s nástupem zimní topné sezony provádět v oblasti své územní působnosti preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu.

Odorizace, tedy zvýšení množství zapáchajících látek přidávaných do plynu, začne v pátek 30. října 2015 v dopoledních hodinách a potrvá až do pondělí 2. listopadu 2015. Následně pak bude postupně odeznívat.

Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných, úniků zemního plynu, zejména pak v rámci domovních a bytových rozvodů.

„Každý, kdo zjistí i nepatrný únik zemního plynu nebo na něj bude mít podezření, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit nonstop pohotovostní službě na telefonním čísle 1239,“ říká mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek a dodává: „V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu, je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.“