Víte to?

Praha chce rozšířit možnosti placení za jízdné v MHD

22. 7. 2016 jízdenky automat mhd lístky 003

Radní hl. m. Prahy tento týden schválili další postup při rozšíření možností placení jízdného v Pražské integrované dopravě. Cílovým stavem je, aby bylo možné jízdné v Pražské integrované dopravě zaplatit více způsoby, tzv. multikanálovým elektronickým odbavením, což současný systém neumožňuje.

„Chceme dosáhnout toho, aby cestující mohli mít svůj kupon nahraný na různých nosičích tak, jak je to běžné v zahraničí. Už v únoru, když jsem Lítačku představovala, jsem říkala, že ta plastová kartička bude jen jedním z nosičů. Máme tu tedy Lítačku,  papírové kupony a vedle nich chceme tu možnost rozšířit o platební karty nebo mobilní aplikaci. Zvýší se tak komfort a cestující u sebe nebude muset nosit zbytečně moc karet,“ sdělila primátorka Adriana Krnáčová.

Lítačka 3Důležité také je, že nový systém zůstává otevřený i pro další možné platební a identifikační kanály, že se do něj mohou zapojit další dopravci a že je interoperabilní s jinými systémy, jako je InKarta ČD nebo ISIC. Umožní také nákup jízdného pomocí e-shopů jednotlivých dopravců či prostřednictvím tržiště městských služeb Prague Market. Na uvedených změnách začne s městskou společností Operátor ICT spolupracovat také organizace ROPID.

Zdroj: MHMP