Aktuálně

Praha může v sobotu opět vidět průjezd americké armády

25. 3. 2017 DSC06713

O víkendu 25. a 26. března 2017 se uskuteční přesun příslušníků U.S. Army, přes území České republiky, v rámci koaličních opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti (EFP – Enhanced Forward Presence). Součástí přesunu bude i několik příslušníků ozbrojených sil Velké Británie.

„Neočekáváme, že by v dopravě měly vzniknout nějaké komplikace. Konvoj bude rozdělen do sedmi samostatných menších proudů, které budou vyrážet vždy s rozestupem a budou doprovázeny vozidly Vojenské policie,“ informoval redakci plk. Jan Šulc z generálního štábu AČR. Určení přesných časů by bylo podle něj zavádějící. Pokud se na trase nicméně vyskytnou dopravní komplikace, volí pochopitelně kolony náhradní objízdné trasy, nebo se stahují do předem stanovených odstavných ploch.

DSC06663Jednotka v celkovém počtu 125 vozidel a téměř 550 osob se bude na území České republiky přesunovat po trase Rozvadov – Stará Boleslav – Náchod. Při přesunu budou v maximální míře využity dálnice a rychlostní komunikace.

První den bude přesun veden po dálničních komunikacích D5, D0 (dálniční okruh Prahy) a D10. Zahájení přesunu po území ČR je v sobotu plánováno v cca 9 hod.

Druhý den budou využity dálnice D10 a D11 a dále silnice první třídy I/33 ve směru na Náchod. V neděli pak první část konvoje vyrazí na cestu zhruba v 7 hod.

DSC06709Vzhledem k celkovému počtu osob a vojenské techniky bude kolona s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu rozdělena do 7 proudů. Plánovaný časový rozestup mezi jednotlivými proudy je stanoven na 30 až 60 minut.

Přesuny po území České republiky budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky. K realizaci přesunu byla navázána potřebná součinnost i se zástupci dotčených samospráv, které byly předem informovány.

Přenocování jednotky je plánováno v areálu Jaselských kasáren v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V rámci přesunu nejsou plánovány ukázky pro veřejnost. Celková doba přesunu na území ČR nepřekročí 48 hodin.

Zdroj: AČR

Pražský okruh 001