Aktuálně

Praha: Peněz je hodně, projektů málo…

23. 5. 2016 Hrad počasí mraky 004

Mnoho organizací a institucí v hl. m. Praze včetně městských částí si dlouhodobě stěžuje na nedostatek financí pro svoje projekty a inovativní nápady. Hlavnímu městu se podařilo získat vlastní operační program a v období 2014 – 2020 čerpá prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). I přesto je zájem o čerpání evropských peněz nedostatečný.

Irena Ropková

Irena Ropková

„Stále se snažíme motivovat organizace, aby se do vyhlášených výzev přihlásily a podaly svoje projekty. Celkový objem financí na všechny roky je velice slušný, protože v OP PPR můžeme poskytnout skoro 11 miliard korun. Nemůžeme nikoho k podání projektů nutit, ale zároveň si pak nikdo nemůže stěžovat, že Praha nezajistila dostatečné možnosti financování a podporu rozvoje v určených oblastech,“ uvádí Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů. „Samozřejmě je otázkou, zda vedení města v letech 2013 – 2014 operační program správně nastavilo. V tomto ohledu jsme již zahájili jednání s Evropskou komisí s cílem některá pravidla upravit,“ dodala.

prvňáci 081Příkladem nedostatečného čerpání jsou výzvy v takzvané prioritní ose 4 (Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti), kde mohli žadatelé podat svoje projekty k „Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“. Na nedostatek kapacit si stěžují zejména městské části. Ke dni 5. 1. 2016, kdy bylo podávání žádostí ukončeno, ale bylo podáno pouze jedenáct žádostí za skoro 113 mil. korun. Celkově však bylo připraveno pro tuto výzvu 250 mil. korun. Zbylo tak téměř 55% investičních finančních zdrojů bez podaných projektů, o které nikdo neprojevil zájem.

Ani v dalších prioritních osách není situace lepší. Finanční prostředky, na něž nebyl podán dostatek projektů, leží i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, udržitelné mobilitě a energetických úsporách a sociálním začleňování a boji proti chudobě. Průběžně jsou přitom vypisovány další výzvy s alokacemi v řádech desítek a stovek milionů korun.
„Jsme stále připraveni odborně pomáhat všem žadatelům. Odbor evropských fondů nyní zjišťuje důvody aktuálního nezájmu a podle výsledků budeme muset provést nezbytné kroky. Tedy lepší zacílení výzev, zjednodušení pravidel nebo případně změnu programu,“ upřesňuje Ropková.

kolo kola kluk helma cyklistikaZa poslední rok se uskutečnily již desítky konzultací s potenciálními žadateli, takže rámcový přehled o potřebných změnách již město má. Cílem města je smysluplně vyčerpat všechny prostředky, jelikož znovu se podobná šance na využití evropských fondů nemusí opakovat. Za tímto účelem byla také připravena nová strategie publicity OP PPR. Její náplní je skrze média, internet a další nástroje jako jsou workshopy, semináře apod. seznámit širokou veřejnost s možnostmi, které operační program poskytuje, a s konkrétními kroky, které je nutné udělat pro přípravu a implementaci úspěšného projektu.
„To, že zatím zůstává takové množství finančních prostředků bez využití, mě opravdu netěší. Samozřejmě následují další výzvy a já doufám, že v oboru technologií a inovací najdou žadatelé více odvahy a chuti se zapojit. V oblastech péče o děti a vzdělávání poskytneme další příležitosti pro případné žadatele, kteří by mohli předložit svoje projekty,“ doplňuje Jan Hauser, ředitel Odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

Zdroj:MHMP