Víte to?

Praha předala policii dva miliony korun na kontrolu nákladní dopravy

3. 7. 2016 váha vážení kaminy mobilní 002

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy převzalo tento týden od Magistrátu hlavního města Prahy finanční dar ve výši dvou milionů korun. Částka je určená na nákup speciálního mobilního pracoviště pro kontrolu nákladní a autobusové dopravy. Darovací smlouvu podepsal pražský radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Libor Hadrava a ředitel pražské policie plukovník Miloš Trojánek.

„Pražská policie se nákupem speciálu zařadí mezi další kraje, které tímto prostředkem účinně bojují s problematikou přetíženosti nákladní dopravy a poškozováním pozemních komunikací. Podobným vozidlem již disponují policisté například Ústeckého, Pardubického, Moravskoslezského či Olomouckého kraje,“ uvedl radní Libor Hadrava.

Dar pro PČRToto speciální mobilní pracoviště svojí činností postihne nezákonné přetěžování vozidel, čímž omezí poškozování pozemních komunikací – vyjeté koleje, výtluky a podobně. Právě kvůli těmto nežádoucím jevům dochází ke zvýšení nákladů na opravy komunikací i poškozených vozidel. Mobilní pracoviště svojí činností zároveň postihne i nedodržování bezpečnostních přestávek řidičů, které vede k větší nehodovosti.

„Kontroly technického stavu vozidel, dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí a dalších předpisů v podobě dodržování povinných přestávek a odpočinků patří již dlouhodobě mezi priority dohledu policie nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Pořízením tohoto speciálu budou moci naši dopravní policisté zmíněné přestupky snadněji odhalovat,“ řekl k projektu ředitel pražské policie Miloš Trojánek.

Zdroj: MHMP , ilustrační foto

váha vážení kaminy mobilní 004 váha vážení kaminy mobilní 003