Víte to?

Praha rozdělí peníze z hazardu za poslední čtvrtletí roku 2016

8. 3. 2017 hazard hrací automat 003

Městská rada projednala návrh na rozdělení finančních prostředků, které Praha obdržela jako odvod z hazardních her za loňské čtvrté čtvrtletí. Městské části dostanou z těchto prostředků doplatek na jejich podílu, rozděleno bude 21,5 milionu korun, návrh musí ještě schválit zastupitelstvo Prahy.

Městským částem jsou z obdržených odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení poskytovány každoročně finanční prostředky v maximálním objemu schváleném usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy, tj. ve výši 300 milionů Kč. Za poslední čtvrtletí roku jde tedy o doplatek. Tyto prostředky městské části použijí na podporu sportu, kultury, školství, zdravotnictví či sociální oblasti.

Procento, kterým se jednotlivé městské části hl. m. Prahy podílejí na odvodech obdržených od 1. 1. 2015 se stanoví v závislosti na poměru počtu obyvatel jednotlivých městských částí hl. m. Prahy k celkovému počtu obyvatel hl. m. Prahy. Právě tento způsob dělení je trnem v oku těm městským částem, které mají hazard na svém území, ale dostávají logicky jen poměrnou část.

herny a casina hazard Praha 1 009V roce 2016 hlavní město Praha obdrželo finanční prostředky z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v částce 727 milionů Kč. „Tato částka je mírně vyšší než v roce 2015, kdy dosáhla 717 milionů Kč, a to přesto, že počet míst, kde lze tyto přístroje provozovat, i počet technických herních zařízení výrazně poklesl, nedosáhla však úrovně roku 2014, kdy činila 769 milionů Kč,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

V důsledku regulace počtu míst (v roce 2013 celkem 639 míst, 313 míst v roce 2014 a 2015, od 1. 1. 2016 omezeno na 101 místo) došlo k výraznému snížení počtu povolených technických herních zařízení, k 31. 12. 2014 bylo na území hl. m. Prahy povoleno 8 450 kusů těchto zařízení, k 31. 12. 2015 to bylo 6 974 kusů a k 31. 12. 2016 povolených 5 460 kusů.

Kromě počtu technických herních zařízení má vliv na výši odvodů i rozdíl mezi úhrnem vsazených částek a úhrnem vyplacených výher, který tvoří základ pro výpočet výše odvodu, a také výše sazeb odvodů. Výše odvodů v roce 2016 byla ovlivněna především zvýšením sazeb odvodů. V letech 2014 a 2015 činila sazba odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 20 % plus 55 Kč za každý den a přístroj, v roce 2016 změnou zákona o loteriích činila sazba 28 % plus 80 Kč za každý den a přístroj.

Zdroj: MHMP