Aktuálně

Praha se v odpadcích brodit nebude, miliardová zakázka zná vítěze

23. 6. 2016 popelnice 001

Rada hl. m. Prahy ve čtvrtek 23. června 2016 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016-2025“. Vítězem veřejné zakázky se stalo konsorcium „Pražské odpady 2016-2025“, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s., s nabídkovou cenou 1 196 323 958 Kč bez DPH.

„Po dlouhých šesti jednacích řízeních bez uveřejnění došlo k otevřenému řízení, ve kterém konsorcium „Pražské odpady 2016-2025“ nabídlo nejnižší ceny nejen pro spalování, ale i svoz. Schválením této veřejné zakázky má hlavní město Praha vyřešenu otázku nakládání s komunálním odpadem na příštích deset let. Jsem ráda, že se vyhodnocení této zakázky stihlo před ukončením stávající smlouvy, kterou má město uzavřenu do 31. července 2016,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

DSC06763Společnost konsorcium „Pražské odpady 2016-2025“ představují Pražské služby, a.s., a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. „Společnost Pražské služby, a.s.,  zajišťuje svoz odpadu pouze ve zhruba dvou třetinách metropole. Ve zbývající třetině tento svoz zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., a její dva subdodavatelé, společnosti Komwag, a.s., a Ipodec-Čisté město, a.s.,“ upřesnil vztahy ve vítězném konsorciu tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Vít Hofman.

Systém nakládání s komunálním odpadem byl zajišťován na základě smlouvy ze dne 6. prosince 2001 uzavřené mezi hlavním městem Prahou a společností Pražské služby, a.s. Smlouva byla rovněž uzavřena na období 10 let, tedy od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2011 a následně byla tato doba účinnosti smlouvy prodloužena dodatky č. 19, 20, 21 a 22 na období od 1. ledna 2012 do 31. října 2014. V současné době je systém nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem zajištěn maximálně do 31. července 2016.

Zdroj: MHMP