Víte to?

Praha vyhlásila soutěž o nejlepší plakát pro Antifetfest 2017

1. 9. 2016 ANTIFEST2013

Žáci a studenti pražských základních a středních škol a dalších školských zařízení se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší plakát pro filmový festival Antifetfest 2017. Pořadatelem jeho jubilejního desátého ročníku je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence.

Antifetfest je festival amatérských filmů určených pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Soutěžní snímky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol.

Radek Lacko

Radek Lacko

„Antifetfest je skvělou možností, jak dát žákům a studentům možnost vyjádřit se k tomu, co vidí kolem sebe ve školách, na ulicích a ve svém nejbližším okolí. A i my dospělí se prostřednictvím jimi natočených snímků dozvídáme, co vlastně všechno prožívají, s jakými riziky se musí sami vyrovnávat a co pro ně jako město můžeme udělat,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko. Více o podmínkách soutěže a termínech najdete v dokumentu zde: Antifetfest plakát