Aktuálně

Praha zahájila iniciativu Smart Prague konferencí

27. 4. 2016 barrandov sídliště

Hlavní město uspořádalo konferenci s názvem Smart Prague, kde primátorka Adriana Krnáčová představila společně s odborníky na problematiku Smart Cities plány Prahy v této oblasti. Praha vnímá myšlenku Smart Cities jako koncept lépe fungujícího města, které umí dobře hospodařit a zajišťuje svým obyvatelům komfortní život. Přitom používá nejmodernější technologie a šetří životní prostředí.

Adriana Krnáčová

Adriana Krnáčová

Chci, aby se o tématu Smart Cities jen nemluvilo, ale aby se Praha chytrým městem opravdu stala. Ty technologie jsou už k dispozici a my se je musíme naučit smysluplně využívat. Mluvím například o rozmístění chytrých popelnic, které odpadky samy lisují nebo instalací inteligentního osvětlení. To zase v praxi funguje tak, že pouliční osvětlení mimo jiné dokáže počítat volná parkovací místa jak v rezidenčních, tak parkovacích zónách a vy si můžete prostřednictvím aplikace jednoduše zjistit, kde můžete zaparkovat. Jde nám také o to, pomocí chytrých aplikací turisty navádět i do dalších zajímavých míst v Praze, kam se za normálních okolností nepodívají,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

crystal a casablanca strojimportSmart Prague byla první z konferencí, kde byl představen koncept chytrého města jako celek. Na tuto konferenci navážou další konference k jednotlivým oblastem konceptu Smart Prague, konkrétně k mobilitě, energetice a informačním technologiím. Naváže na ni několik dalších akcí, které vždy budou zaměřeny na jednu z oblastí jako doprava, energetika, informační technologie a kreativní průmysl. Speciální konference se také bude věnovat chytrému financování.

Nemáme ambici tyto projekty přímo financovat, to by ani nebylo možné. Naší úlohou je vytvořit podmínky, zajistit infrastrukturu a propojit kreativní část s byznysem. Je nutné nalézt a kombinovat více druhů financování a nezatěžovat tak veřejné rozpočty,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová, která za iniciativou Smart Prague stojí.

Důležitým nástrojem pro propojování města, byznysové sféry, akademického sektoru a podnětů od jednotlivých lidí je nově spouštěný web www.smartprague.eu . Ten slouží jako platforma pro sdílení podnětů a na druhé straně jako zdroj inspirace pro pracovní skupinu, která se projektu Smart Cities věnuje.

Zdroj: MHMP

dvořákovo nábřeží za deště