Víte to?

Pražané by měli v místech lovu divočáků dodržovat některá pravidla

8. 3. 2017 divocakII

Hlavní město Praha v současné době intenzivně řeší přemnožení divokých prasat v území mezi městskými částmi Praha 14, Běchovicemi a Horními a Dolními Počernicemi. Současně však vyzývá občany, kteří tuto lokalitu navštěvují, aby dodržovali některá základní pravidla.

„Přijali jsme několik rychlých opatření a problém s přemnoženými divokými prasaty se podařilo zklidnit. I přesto je ale třeba tu situaci řešit systémově a velmi brzy bychom měli mít připravený návrh opatření jak, abychom podobné situaci dokázali předejít do budoucna,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Jsem v častém spojení s paní primátorkou, která si přeje být o každém vývoji situace informována. Mohu ale říct, že operativní opatření, se kterými paní primátorka přišla, se ukázala jako přínosná,“ doplnila starostka Horních Počernic Hana Moravcová.

Intenzivní odlov přemnožené černé zvěře v současné době provádí celkem sedm externích lovců, kteří dostali povolenky od mysliveckého spolku Horní Počernice. Protože se jedná o lokalitu hojně využívanou Pražany k procházkám a venčení domácích zvířat, měli by mít lidé na paměti několik základních bezpečnostních pravidel.

Především by se měli pohybovat pokud možno pouze po vyznačených cestách a není-li to nutné, nevstupovat do nepřehledných a neprostupných porostů, které zvířata využívají ke svému úkrytu. Psi by pak měli být pod stálým dohledem, nejlépe na vodítku. Tato doporučení by měla minimalizovat riziko střetu mezi návštěvníky této lokality a volně žijícími živočichy včetně divokých prasat.

Zdroj: MHMP, foto – http://www.foodology.cz/