Víte to?

Pražští hasiči si během pěti let polepší o 170 milionů korun

1. 7. 2016 hasiči praha sedlec mrazírny 005

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zasedání schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy. Pražští hasiči tedy obdrží v letech 2016-2020 od metropole celkem 170 milionů korun. Návrh zastupitelům předložil radní Libor Hadrava a první prázdninový den podepsal s vedením pražských hasičů i příslušnou smlouvu.

Potřeba nového systému financování Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (HZS HMP) souvisí s především s vnímáním nových potenciálních rizik na území města. Jedná se například o rozvoj a výstavbu nových výškových budov a další faktory, které kladou na práci hasičů v Praze nové nároky.

Proto podle schváleného návrhu obdrží HZS HMP v roce 2016 jako nadstavbu nad svůj standardní rozpočet financovaný ministerstvem vnitra na pořízení nové mobilní zásahové techniky a vybavení částku 50 milionů a potom až do roku 2020 každoročně 30 milionů korun. Jedná se především o nákup speciální techniky, jako jsou automobilové žebříky s dostupnou výškou 50 metrů, vyprošťovací automobily pro odstraňování překážek v dopravě a podobně.

Dar pro HZS„Pořízení moderní techniky a vybavení ze strany hlavního města Prahy umožní Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy používat moderní technologie, které zabezpečí rychlejší reakci, spolehlivou komunikaci a zásadní snížení škod způsobených mimořádnými událostmi. Prostředky vložené do potřeb Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy se městu vrátí. Hodnoty uchráněné zásahy při požárech, dopravních nehodách a dalších zásazích jsou významné,“ uvedl radní hl. m. Prahy Libor Hadrava.

„Podpora hlavního města Prahy a nový směr v partnerství je pro nás zásadním krokem k modernizaci vybavení, jež bude odpovídat významu metropole. Každý den je v hlavním městě ve službě přes 250 profesionálních hasičů, kteří s vysokým nasazením chrání obyvatele a návštěvníky Prahy. Nyní budou mít možnost získat nejmodernější technologie v oblasti požární ochrany,“ doplnil ředitel HZS HMP Roman Hlinovský.

Zdroj: MHMP