Aktuálně

Pražští zastupitelé schválili přidělení grantů pro oblast životního prostředí

29. 4. 2016 Stromovka cesty

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zasedání rozhodlo na návrh Rady hl. m. Prahy o přidělení grantů na podporu projektů sloužících ke zlepšení životního prostředí v metropoli pro rok 2016 přesahujících částku 200 000 Kč na jeden projekt. Podporu v celkové výši 3 miliony korun získalo osm projektů, většinou zaměřených na ekologickou výchovu a vzdělávání na školách.
Hlavnímu městu Praze bylo předloženo pro rok 2016 celkem 164 žádostí o grant od 95 různých žadatelů. Celková suma požadovaných finančních prostředků činila skoro 34 milionů korun. Granty měli možnost žadatelé podávat do 16. prosince 2015. Praha letos na tyto granty počítala s částkou 12 milionů korun, kterou ale nyní zastupitelé navýšili zhruba o 1,1 milionu rozpočtovými přesuny. Různou měrou pak v grantovém řízení uspělo 92 žádostí.

Jana Plamínková

Jana Plamínková

„Zlepšování životního prostředí je jedním z klíčových úkolů, před kterým stojí každý z nás. Moderní města usilují o přátelský postoj k životnímu prostředí, kladou důraz na péči o zelené plochy a velkou pozornost věnují ekologické výchově nejen mládeže, ale i veřejnosti. Tyto trendy si Praha jednoznačně vzala za své, a to i při přidělování grantů týkajících se právě životního prostředí,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Granty mají za účel podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech: I. Oblast veřejné zeleně, II. Oblast lesů, III. Oblast ochrany přírody, IV. Ekologická výchova, V. Specifické projekty a VI. Výukové a vzdělávací projekty pro školy. Celý schválený materiál i úspěšné žadatele si můžete prostudovat po stažení souborů z magistrátních stránek na odkazu ZDE .