Lampárna

Přes dvě stovky zájemců získá dotaci v rámci programu Čistá energie Praha 2016

6. 9. 2016 komin-kour-101

Na redakci se obrátilo několik čtenářů s dotazem, kolik bylo zatím úspěšných žadatelů, kteří měli zájem o dotaci od magistrátu na přeměnu zastaralých tepelných zdrojů. Jak jsme zjistili z nedávného usnesení pražských radních, tak dotaci na výměnu stávajícího zdroje tepla a teplé vody obdrží celkem 204 zájemců.

Dotaci získalo celkem 183 projektů modernizace plynového vytápění, 12 projektů přeměny lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu, 4 projekty na přeměnu neekologického vytápění, tedy spalování pevných paliv a 5 projektů instalace tepelných čerpadel. Celková výše finančních prostředků je 4 446 000 korun.

kotel oheň 102„Chtěla bych poděkovat lidem, kteří do výměny kotlů šli a významně přispěli ke zlepšení ovzduší v našem hlavním městě. Program Čistá energie Praha bude pokračovat i v příštím roce, kdy se pokusíme objem finančních prostředků v něm ještě navýšit,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Za celou dobu trvání od roku 1994 podpořilo město přes 45 tisíc domácností částkou větší než půl miliardy korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant. Program se postupně zaměřil na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění a od roku 2010 byla zavedena podpora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.

Zdroj: MHMP
Foto: Pravá Praha