Zeptali jsme se

Přes Koloděje se řada řidičů vyhýbá zácpám na Českobrodské

10. 11. 2015 Koloděje 007

Pravá Praha pokračuje ve spolupráci s portálem SOKP 511 v sérii rozhovorů se starosty pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, kteří se s námi dělí o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic a související významné dopravní stavby.

Starostům pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK Dubeč) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK u Modletic napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další, již fungující část Pražského okruhu.

Koloděje a SOKP511 a I-12Jako další nám na soubor otázek odpovídala starostka Koloděj paní Angela Morávková (Naděje pro Koloděje). Katastr této městské části má rozlohu zhruba 374 hektarů a k závěru loňského roku zde žilo zhruba 1460 obyvatel.

Více o Kolodějích, kterými řada motoristů projíždí, aby se vyhnuli zácpám na Českobrodské, najdete na oficiálním webu městské části ZDE nebo třeba na wikipedii ZDE . A nyní již k otázkám a odpovědím.

SOKP 511: Vaše městská část sice není přímo na území, kudy má vést chybějící trasa Pražského okruhu, tedy konkrétně stavba SOKP 511 (Běchovice – dálnice D1), přesto má její současná neexistence poměrně velký vliv na místní život. V čem by vám urychlené zprovoznění celého jihovýchodního segmentu Pražského okruhu pomohlo?
MČ Praha-Koloděje:
Především v řešení regulace kongescí v ranní dopravní špičce PD ve směru V-Z a pak v PA odpoledne ve směru Z-V.
(PD je zkratka pro pracovní den, V-Z a Z-V pak směr do Prahy a z Prahy a PA se používá pro označení celoročně… – pozn. red.)

koloděje obora zeďSOKP 511: Máte představu, kolik vám vlastně přes Koloděje projíždí denně zbytečné dopravy a o kolik by se to mohlo snížit?
MČ Praha-Koloděje:
Ne, předmětné statistiky mi nejsou známy.

SOKP 511: Přes Koloděje se v poslední době stále častěji snaží vyhnout řidiči periodickým zácpám a kolonám, které vznikají na Českobrodská či Kutnohorské. Jak to snášejí místní obyvatelé?
MČ Praha-Koloděje:
Přiměřeně. Místní občané se přizpůsobují situaci, co jiného jim zbývá, že? Máme tři dopravní proudy, kudy si řidiči zkracují cestu; z Říčan přes Královice kolem kolodějské obory a na Běchovice, poté ze Sibřiny místní zástavbou ulicí Kounická a Kvasinská do Běchovic a pak objíždějí z Újezdu přes Koloděje do Běchovic tzv. jelením příkopem.

Koloděje  137SOKP 511: Realizace a dokončení stavby SOKP 511 souvisí i s přeložkou silnice I/12, tedy pokračováním Štěrboholské radiály za Prahu k Úvalům a úpravami silnice 101 od Říčan. Jak se díváte na tyto další důležité dopravní stavby, které se vás už dotýkají prakticky napřímo?
MČ Praha-Koloděje:
Je nám jasné, že tyto stavby budou muset být postaveny, aby se situace s dopravou usměrnila. Ona se nemůže vyřešit, ona se může pouze zregulovat. Rádi bychom, aby stavba těchto dopravních cest co nejméně narušila životní prostředí a aby došlo co nejméně k záboru orné půdy a životní prostředí netrpělo.

SOKP 511: Samotná otázka dokončení Pražského okruhu v jeho jihovýchodním segmentu a navazujících významných dopravních staveb je do značné míry i politikum. Cítíte, že vaše problémy berou na úrovni krajů (Praha, Středočeský kraj) a na úrovni ministerstev vážně, nebo máte pocit, že pro ně nejste důležití?
MČ Praha-Koloděje:
Ano, berou to vážně.

Koloděje  119SOKP 511: Problémy s chybějícím Pražským okruhem a dalšími důležitými dopravními stavbami jsou podobné i pro některé další obce Středočeského kraje či městské části Prahy. Pomáháte si nějak při jejich řešení?
MČ Praha-Koloděje:
Snažíme se o to, ale doprava v Praze a ve Středočeském kraji je jinak řízena a odlišně institucionálně organizována.

SOKP 511: Proti dokončení další části Pražského okruhu a především proti stavbě SOKP 511 brojí hlavně některá občanská sdružení a také řada jednotlivců. Jak se na to díváte vy a co byste jim případně vzkázala?
MČ Praha-Koloděje:
Chápu je, jde jim například o zabránění ničení životního prostředí, zábory orné půdy, ale také o ochranu biotopů a krajinného rázu našeho okolí. Ono, co se jednou zastaví stavbou, se už nikdy nevrátí do původního stavu.

SOKP 511: A na závěr trošku odlehčující otázka. Kdyby vám mohla jako starostce zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?
MČ Praha-Koloděje:
1. zvýšit rozpočet MČ Koloděje, 2. nemít nesváry v obci mezi občany 3. výrazně snížit administrativní zátěž vyžadovanou po úřadu MČ Koloděje.

Koloděje  127