Zeptali jsme se

Problém buskingu trápí hlavně obyvatele centra města

11. 6. 2015 busking Obecfní dům 102

Při návštěvě středu metropole se s pouličními umělci setkal snad každý z nás. Pokud jen procházíte, tak se u nich někdy i na chvilku zastavíte, poslechnete, podíváte, usmějete a třeba i přihodíte nějaký ten peníz. Jiný pohled na ně ale má velká část místních… . Logicky se ptáte, v čem je problém?

Dnešní příspěvek v rubrice Zeptali jsme se proto nebude klasickým rozhovorem. Problematika provozování pouličního umění je totiž poměrně složitá a chceme i pomocí odkazů na autentické materiály ukázat, že to, co jedni berou jako milý folklór, může být pro druhé peklem na zemi.

Největší koncentrace pouličního umění – buskingu – je v centru města. Není divu, umělci – buskeři – zde mají široké publikum a pravděpodobnost, že něco od přihlížejících do kasičky, klobouku či futrálu od nástroje kápne, je veliká. Pokud vystupující předvádí pantomimu, čáry a kouzla či cokoliv tichého, nevadí prakticky nikomu, pokud tedy zrovna kvůli němu nebo nim nepadají kolemjdoucí z chodníků pod auta či se lidé nemohou dostat do domů a obchodů. Problém nastává v okamžiku, když jde o produkci vydávající zvuk.

DSC01767busking Obecfní dům 104Možná to někomu nepřijde, ale být doma či v práci a slyšet několik hodin pořád dokola stále stejné písničky či dunivé zvuky, tak to je po čase na návštěvu lékaře… . Není tedy divu, že radnice Prahy 1 volá po smysluplné regulaci buskingu. Bohužel volat může, ale to je zatím jediné, co může dělat. Regulovat pouliční uměleckou produkci lze jen na základě vyhlášky a tento akt je plně v rukou Hl. m. Prahy, tedy od návrhu rady až po schválení zastupitelstvem.

Nechají všichni Prahu 1 ve štychu?

V současnosti platná vyhláška má v dohledné době projít novelizací. Magistrát proto vyzval 12. května 2015 jednotlivé městské části, aby se k jeho návrhu změn vyjádřily. Je logické, že z 57 městských částí jich drtivá většina mít připomínky nebude. Není divu, s tímto jevem se prakticky nesetkávají a problém je nebolí. Vypadá to tedy, že souboj o text vyhlášky svede Praha 1 s magistrátem sama. Bude proto zajímavé sledovat, jak se k problému postaví jednotliví zastupitelé hlavního města a jejich politické kluby (Prahu 1 a jejích necelých 30 tisíc obyvatel v zastupitelstvu o 65 členech reprezentují jen dva zástupci) a hlavně kdy. Vypadá to, že se problém do prázdnin řešit nebude. V navrženém programu Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se má uskutečnit 18. června 2015, zatím takový bod zařazen není. Další zastupitelstvo pak bude asi až 10. září 2015.

DSC03518Praha 1 nicméně už v minulosti podnikla a i nyní podniká řadu kroků k tomu, aby se dal busking v centru regulovat. Snahy ale zatím vycházejí bohužel naprázdno. Například na posledním jednání místního zastupitelstva byla přijata hned dvě usnesení, která se tohoto problému týkají, první okrajově, druhá již přímo.
První z nich je věc poměrně úsměvná, ale vykládejte to lidem, co si někde pochroumají nohu. Řeč je o kluzkém povrchu a o „bublinářích“. Praha 1 proto navrhuje magistrátu změny ve vyhlášce o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. Tento návrh najdete na odkazu ZDE a je jen škoda, že radnice ke svým usnesením nepřikládá důvodové zprávy, což je většinou zajímavé čtení a mnohé vysvětluje. Proti „bublinářům“ ještě zastupitelé nehlasovali jednomyslně (23/1/0/0 – pro, proti, zdržel se, nehlasoval). To u buskingu to již bylo jiné.

Otázka regulace buskingu na zastupitelstvu „jedničky“ vyvolala poměrně obsáhlou diskusi i jednání jednotlivých politických klubů. Stenografický záznam debaty si můžete přečíst v následujícím souboru:

Diskuse – bubliny a busking

Výsledek byl ale dobrý. Pro změny ve vyhlášce s učeným jménem Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké produkce na veřejně přístupných místech nakonec hlasovalo zastupitelstvo jednomyslně, všech 24 přítomných bylo pro. Usnesení i návrh znění vyhlášky najdete v následujících dvou souborech. A jen pro lepší pochopení – ve vyhlášce je černě text vycházející z původního znění, zeleně změny, které navrhuje hlavní město a červeně pak změny, které navrhuje Praha 1.

Co navrhuje Praha 1  a Usnesení Prahy 1

Jak jsme již uvedli, tak radnice jedničky nepřidává ke svým usnesením důvodové zprávy, proto jsme požádali předkladatele materiálu – radního JUDr. Ivana Solila, aby nám postup a důvody změn navrhovaných Prahou 1 okomentoval. Mírně upravený text proto následuje a domníváme se, že je lepší, než rozhovor.

Jak to vidí předkladatel

„Pravidla pro busking, tedy pouliční uměleckou produkci, by měla být ještě letos upravena. Vyžaduje to neúnosná situace, která v souvislosti s provozování buskingu na ulicích v Praze 1 vládne od roku 2013,“ říká radní Ivan Solil. Podle něj radnice eviduje jen za roky 2013 a 2014 stovky stížností na hluk, na jednotvárnost akustické produkce a dorazila i petice na úplný zákaz produkcí v Mostecké ulici a na Václavském náměstí. „Všechny tyto negativní dopady se promítly do připomínek, které Zastupitelstvo MČ Praha 1 uplatnilo v rámci připomínkového řízení k novele obecně závazné vyhlášky č. 5/2013,“ dodává radní.

Radní MČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil na zasedání zastupitelstva

Radní MČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil na zasedání zastupitelstva

Podle Solila je patrně nejdůležitějším návrhem na změnu ve vyhlášce povinnost provozovatelů pouliční veřejné produkce požádat o povolení příslušný silniční správní úřad v případě, kdy jsou k produkci využívána jakákoliv další zařízení. „Samostatně stojícího buskera s houslemi či kytarou v ruce lze přirovnat například k osobě, která na ulici stojí a telefonuje. Na taková vystoupení stížnosti nemáme a omezení se jich netýká. Jako příklad mohu uvést slepého harmonikáře v ulici Národní. Ovšem busker, který si pro své vystoupení nebo pro své zařízení potřebné k vystoupení zabral několik metrů čtverečních komunikace, už do této kategorie nespadá. Zabraná komunikace nad rámec běžného užívání skutečně vyžaduje povolení k záboru. V tomto duchu nám dává za pravdu také stanovisko Ministerstva dopravy z loňského roku,“ vysvětluje Solil.
Neméně důležitou změnu pak vidí v rozšíření míst s úplným zákazem pouliční akustické produkce, přičemž zákaz má platit také 50 metrů v ulicích, které k ulicím se zákazem přiléhají. Tím podle něj Praha 1 reaguje na reálné situace, kdy byla akustická produkce zakázána například v ulici Na Příkopě, ale busker se patami poastvil do přiléhající Havířské a hrál vesele dál. Seznam ulic, kde je v návrhu hudební (akustický) busking zcela zakázán opět vychází ze znalosti problematiky i obsahu řady oprávněných stížností. „Proti pouličnímu umění, které pobaví a neobtěžuje, nemáme žádné námitky a rozhodně nechceme brát umělcům prostor pro jejich produkci. Není ale možné, aby byla provozována na úkor práv i zdravého rozumu osob, které v okolí produkce bydlí nebo pracují. A k tomu prokazatelně od roku 2013 dochází,“ říká radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku.

DSC03608 buskeři u hradu„Změnu z dílny hlavního města Prahy, a sice že akustickou produkci lze na levém břehu Vltavy provozovat pouze v hodinách označených lichou číslovkou a na pravém břehu Vltavy pouze v hodinách označených sudou číslovkou, Praha 1 jednoznačně vítá,“ okomentoval část změn v magistrátním návrhu radní Solil a dodává: „To však neplatí pro návrh Hlavního města Prahy v té pasáži, že akustická veřejná produkce může být provozována s použitím přídavných zesilovacích zařízení, je-li to pro slyšitelnost nezbytné.“ Zde se Praha 1 podle radního s návrhem nemohla ztotožnit. „Díky přirozenému ruchu centra by řada produkcí určitě měla pocit, že taková zařízení nutně potřebuje a docházelo by k překřikování, a tím i k dalšímu navyšování hlukové zátěže. Obtížné, ne-li nemožné, by bylo také na místě určit hranici, kdy je už zesilovač nezbytný a kdy ještě nikoliv,“ vysvětluje důvody nesouhlasu Prahy 1 s návrhem hlavního města Ivan Solil.

Mezi další změny navrhované Prahou 1 na základě zkušeností z praxe patří výměra plochy pro jednoho vystupujícího nebo počet osob, provádějící jednu uměleckou produkci. Bez nutnosti povolení, by nově mělo na jednoho buskera připadat 1m2 a jednu uměleckou produkci by mohli moci najednou provádět maximálně čtyři osoby.

busking u Hradu busking  002Zastupitelé MČ Praha 1 svým současným usnesením navázali na usnesení z května roku 2014. „Praha 1 na základě mnoha oprávněných stížností tehdy připravila nové znění vyhlášky s cílem iniciovat zahájení procesu úpravy té stávající. Bohužel díky kombinaci nečinnosti tehdejšího radního hlavního města Prahy pro legislativu a konce volebního období, bylo připomínkové řízení zahájeno až nyní – v polovině května 2015,“ říká radní Solil s tím, že: „Nové znění vyhlášky musí nyní potvrdit Zastupitelstvo Hl. m. Prahy, pokud se s našimi argumenty ztotožní a platit by mohla od července tohoto roku.“ Jak ale Pravé Praze přiznal, již tuší, že ne vše půjde tak lehce a hlavně rychle, jak by to neúnosná situace vyžadovala.

Držme tedy Praze 1 palce, ať jí to nakonec přece jen vyjde!

busking  005