Víte to?

Prodej vánočních kaprů má přísná pravidla

13. 12. 2015 kapr kapři vánoce vánoční 004

Štědrý den již pomalu klepe na dveře a po celé Praze se nedlouho před ním objeví i kádě s tradičním vánočním zbožím – s živými kapry. Na to, aby prodej kaprů probíhal odpovídajícím způsobem, dohlédnou i letos úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS). A jistě nebudou jediní, kdo bude u kádí provádět kontroly.

Prodejci živých ryb musejí splňovat řadu náležitostí. Od samotného umístění a provozu kádí, přes zabíjení a porcování ryb až po řádné ohlášení, kde a kdy je budou prodávat. Poslední zmíněné by měli dát na vědomí SVS nejméně sedm dní před zahájením prodeje. Letos tak mohou poprvé učinit také prostřednictvím online formuláře na webu SVS.

Nový formulář by měl přinést úsporu času jak prodejce, tak dozorového orgánu. Před jeho odesláním je prodejce povinen seznámit se s požadavky na prodejní místo a poučením o týrání zvířat. Každé prodejní místo musí být hlášeno samostatně. Před loňskými Vánoci bylo takových míst v celé ČR nahlášeno téměř 2200. Zmíněný formulář je spolu s dalšími formuláři dostupný na odkazu ZDE . Zájemci o prodej živých ryb jej mohou využívat ke komunikaci se SVS nejen před Vánoci, ale i po zbytek roku. Tato forma prodeje totiž není už výhradně sezónní záležitosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASamostatné prodejní místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. V kádích musí být stále čerstvá protékající (okysličující) voda a nádrže nesmějí být přeplněny.

kapr kapři vánoce vánoční 002Jestliže prodejci ryby také zabíjejí, kuchají a porcují, či jinak upravují, musí tak činit na čistitelné a dezinfikovatelné pracovní desce. Povinnou součástí výbavy jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky. Povinný je také dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace. Pevné vedlejší živočišné produkty, tedy například vnitřnosti či žábry z kuchaných kaprů, musí být schraňovány v nepropustných, uzavíratelných a označených nádobách a následně předány osobě, která je krajskou veterinární správou schválena k zacházení s takovými odpady.

kapr kapři vánoce vánoční 003V souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání, musí probíhat i usmrcování ryb. Před usmrcením musí být kapr omráčen úderem tupým předmětem na temeno a poté okamžitě vykrven přetnutím žáber, případně míchy a cév těsně za hlavou. Prodejce, i ten, kdo ryby na přání zákazníka usmrcuje a dále zpracovává, má povinnost mít zdravotní průkaz, předepsané ochranné pomůcky a patřičně vybavené prodejní místo. Je dobré též připomenout, že je lepší usmrcení kapra nechat na odbornících a nepůsobit mu zbytečný stres přesunem domů a případným nevhodným usmrcováním.

kapr kapři vánoce vánoční 001„Na základě dlouhodobých výsledků kontrol lze konstatovat, že kultura i hygienická úroveň prodeje se z dlouhodobého hlediska zlepšuje a většina pochybení bývá spíše administrativního rázu. Stejně tak pokuty za většinu prohřešků se zpravidla pohybují do deseti tisíc korun,“ říká tiskový mluvčí SVS Petr Pejchal. Horní hranice pokuty je nicméně až 300 tisíc korun. Podle něj by výše pokuty měla být adekvátní prohřešku a spíše výchovná, než likvidační.

V posledních letech se však nově objevují případy neoprávněného užívání chráněných označení „Třeboňský kapr“ či „Pohořelický kapr“. Protože se jedná o klamání spotřebitele, pokuty udělené v předchozích letech byly v těchto případech vyšší a pohybovaly s v řádech desetitisíců korun.

kapr kapři vánoce vánoční 007